PROJEKT PROJECT

Kulturní dědictví UNESCO 

UNESCO Cultural Heritage

Celoroční, celostátní i mezinárodní projekt aktivní a efektivní propagace kulturního dědictví jednotlivých zemí či oblastí. Každou zemi prezentujeme především formou dvou větších panelových výstav. První z nich představuje všechny položky světových seznamů UNESCO, druhá výstava pak portréty významných osobností a institucí historie vzájemných vztahů, spolupráce i národních kořenů. Výstavy pak doplňujeme doprovodnými akcemi menšin, cizinců, krajanů a odborníků. Projekt prioritně spolupracuje s vedením měst a místních kulturních institucí s cílem najít nejvhodnější termín konání prezentace jednotlivých zemí. Projekt podporují i příslušná velvyslanectví a další významné instituce. Všechny akce projektu jsou nabízené ZDARMA s cílem oslovit maximální počet zájemců. Více o projektu ZDE

A year-round, national and international project to actively and effectively promote the cultural heritage of individual countries or regions. We present each country mainly in the form of two larger panel exhibitions. The first one presents all the items of the UNESCO World Lists, while the second exhibition presents portraits of important personalities and institutions of the history of mutual relations, cooperation and national roots. The exhibitions are then complemented by side events of minorities, foreigners, compatriots and experts. As a priority, the project cooperates with city leaders and local cultural institutions to find the most suitable dates for the presentation of each country. The project is also supported by the relevant embassies and other important institutions. All project events are offered FREE of charge in order to reach the maximum number of interested parties. More about the project HERE

Program 2024

11. ročník projektu / 11th edition of the project

pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Fialy, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtmana Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a hejtmanky Středočeského kraje