Kulturní dědictví UNESCO

Projekt aktivní a efektivní propagace kulturního dědictví jednotlivých zemí, jejímž základem je především prezentace národního kulturního dědictví zapsaného na světový seznam UNESCO, propagace významných osobností a událostí historie kulturní spolupráce s naší zemí (ČESKÁ STOPA), propagace a prezentace  aktivit příslušných menšin i krajanů a propagace aktuálních světových výročí UNESCO prezentovaných zemí. Projekt navazuje na úspěšný mezinárodní festival Dny slovanské kultury (2013-2020), který se v roce 2021 stal projektem CELOSTÁTNÍM a CELOROČNÍM, zásadně rozšířil i počet nově prezentujících zemí - čtyři. V roce 2022 se projekt poprvé stal i projektem MEZINÁRODNÍM.

Program roku 2023

jubilejní 10. ročník projektu

 + ve vybraných českých městech a především v zahraničí se představí výstavy minulých ročníků: Arménie, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Polska a Švédska