Světové kulturní dědictví

Aktivní propagace kulturního dědictví jednotlivých zemí, jejímž základem je především prezentace národního kulturního dědictví zapsaného na světový seznam UNESCO, propagace významných osobností a událostí historie kulturní spolupráce s naší zemí, prezentace  aktivit příslušných menšin a propagace aktuálních světových výročí UNESCO prezentovaných zemí. Projekt navazuje na úspěšný mezinárodní festival Dny slovanské kultury (od roku 2013), který ale od letošního roku zásadně rozšiřuje na projekt CELOSTÁTNÍ a CELOROČNÍ. V následujících letech plánuje každý rok prezentaci kulturního dědictví  3 - 4 zemí (doposud jsme každý rok představovali maximálně  2 země). Od roku 2019 se prioritně zaměřujeme na prezentaci příslušného národního kulturního dědictví UNESCO. 

program a země