JERUZALÉMSKÁ: Kosmopolita Luis Fürnberg

18.07.2023

Vzpomínkový večer na Luise Fürnberga/Erinnerungsabend an Schriftsteller Louis Fürnberg
Datum a místo konání/Datum und Veranstaltungsort: 18.7.2023 19:00, Jeruzalémská synagoga/Jerusalemer Synagoge Organizátor/Organisator: Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze/Prager literarisches Haus in der Zusammenarbeit im der Jüdischen Gemeinde Prags.

-----------------------------------------------------------------------------------

Fürnberg, původem z Jihlavy, prožil podstatnou část svého života v Praze. V roce 1939 se svou ženou Lotte z Československa utekl a po strastiplné cestě dorazil do Palestiny. Jeho návrat a pobyt v Praze trval jen pár let, v roce 1954 se rodina přestěhovala do Výmaru, kde se Fürnberg podílel na vybudování Národní výzkumné instituce a památníku německé klasické literatury.  / Fürnberg, der ursprünglich aus Jihlava stammt, verbrachte einen großen Teil seines Lebens in Prag. Im Jahr 1939 floh er mit seiner Frau Lotte aus der Tschechoslowakei und kam nach einer beschwerlichen Reise in Palästina an. Seine Rückkehr und sein Aufenthalt in Prag dauerten nur wenige Jahre. 1954 zog die Familie nach Weimar, wo Fürnberg am Aufbau der Nationalen Forschungsanstalt und Gedenkstätte für deutsche Klassik mitwirkte.