Maďarský koncert

sólisti Konzervatoře Teplice

Konzervatoř v Teplicích se řadí k relativně mladým institucím (založena byla v roce 1971), ale za necelé půlstoletí své existence již vychovala několik generací profesionálních hudebníků, tedy aktivních umělců i hudebních pedagogů. Vzhledem ke svému výsostnému postavení (je jedinou školu tohoto druhu v Ústeckém kraji) stojí logicky v centru pozornosti jak případných zájemců o studium, tak potenciálních zaměstnavatelů. Lze bez nadsázky říci, že valnou část "hráčské základny" Severočeské filharmonie Teplice a Severočeského divadla v Ústí nad Labem tvoří právě absolventi teplické konzervatoře a totéž platí i v případě pedagogických sborů základních uměleckých škol v regionu.

Konzervatoř v Teplicích nabízí svým budoucím studentům široké spektrum oborů klasického zaměření, od hry na některý z nástrojů symfonického orchestru, klávesové nástroje (klavír, varhany či cembalo), kytaru, zobcovou flétnu, až po skladbu a dirigování či klasický zpěv. Škola ale reaguje i na současnou uměleckou poptávku ve sféře méně tradičních oborů, konkrétně výukou populárního zpěvu nebo zcela nově koncipovaným studiem elektronických klávesových nástrojů, které je na pomezí interpretačně zaměřeného oboru, skladby a aranžování.

Uměleckou praxi studenti získávají díky nepřebernému množství vystoupení, od čistě školních aktivit - působení ve školním symfonickém orchestru, sboru a v umělecky silně expandujícím Big bandu konzervatoře - přes spolupráci s teplickými lázněmi až po hostování žáků školy v Severočeské filharmonii v rámci projektu Orchestrální akademie či v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Domem kultury v Teplicích konzervatoř pořádá několik tradičních koncertů, které patří k oblíbeným akcím teplické kulturní sezóny: vánoční koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby, Valentýnský koncert Big bandu a oddělení populárního zpěvu i tzv. multižánrový koncert symfonického orchestru. Nejlepší studenti školy se veřejnosti každoročně představují v rámci slavnostního koncertu "Severočeská filharmonie představuje mladé interprety teplické konzervatoře". Začátkem léta již pravidelně probíhá festival Hudba do ulic, kdy ulice města Teplic doslova a do písmene zaplní studenti konzervatoře se svými vystoupeními a hudebními produkcemi.

Pedagogický sbor školy je tvořen zkušenými pedagogy všech věkových kategorií, z nichž více než polovina je zároveň výkonnými umělci. Vzdělávací aktivity dle školního vzdělávacího programu doplňuje řada workshopů, přednášek, exkurzí a mistrovských kurzů vedených mezinárodně uznávanými interprety či pedagogy jiných uměleckých škol, které studentům umožňují seznámit se s uměleckou špičkou a aktuálními trendy ve studovaném oboru.

Konzervatoř nezapomíná ani na své partnery v oblasti uměleckého vzdělávání, základní umělecké školy, pro jejichž posluchače organizuje soutěže s výrazně regionálním přesahem: Teplické flautohry (soutěžní přehlídka mladých hráčů na zobcové flétny, která každoročně probíhá již od roku 2010) a Beethovenovy Teplice, celostátní klání klavírních nadějí, pořádané od roku 2016 ve spolupráci se ZUŠ v Teplicích.

V roce 2016 teplická konzervatoř získala akreditaci instituce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pro pedagogy základních a středních uměleckých škol pravidelně pořádá vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Se školou a jejími pedagogy se zájemci mohou seznámit v rámci tzv. metodicko-konzultačních sobot nebo na každoročním Dni otevřených dveří.

Konzervatoř v Teplicích je školou, která dokáže svým studentům poskytnout individuální péči, kvalitní vzdělání, zajímavé profesní příležitosti a možnosti rozšiřovat své dovednosti a znalosti ve sféře tak inspirativního druhu umění, jakým hudba bezesporu je.