Obrázky z balkánského bojiště

Deník nadporučíka c.k. armády z let 1914 - 1918

Stejnojmenná kniha je originálním fotografickým svědectvím o dnes málo známém a přehlíženém balkánském bojišti Velké války. Je výběrem z více než 300 fotografií válečného deníku, který během tažení rakousko-uherské armády západním Balkánem sestavil poručík, od roku 1915 pak nadporučík Hynek Doležal (1880-1938). Autor deníku však nepořizoval pouze fotografie s vojenskou tematikou, zachycoval i život prostých srbských, černohorských, albánských a makedonských rolníků. Deník je tak nejen cenným dokumentárním materiálem k válečným operacím na Balkáně, ale také důležitým etnografickým pramenem a též autentickým dokladem myšlení českého profesionálního důstojníka v rakousko-uherské armádě. Fotografie jsou doplněny rozsáhlou úvodní studií o autorovi deníku a cestě jeho jednotky balkánským bojištěm. Kniho vydala Matice moravská, výstavu připravila Vila Löw-Beer ve spolupráci se sběratelem Alešem Máchalem

Autor deníku působil ve štábu 23. pěšího zeměbraneckého pluku, který v mírových dobách sídlil v dalmatském Zadaru. Z této jednotky byla v průběhu války zformována nejprve 20. domobranecká horská brigáda a následně 20. horská brigáda. Fotografie uveřejněné v knize představují mimořádnou fotografickou dokumentaci příprav a průběhu válečného tažení, jež pro H. Doležala započalo v zimních měsících roku 1914 v Bosně. V říjnu 1915 brigáda překročila řeku Drinu a bojovala v srbské Šumadiji, dobývala města Gornji Milanovac, Čačak, Kaonu, Ivanicu a své srbské tažení zakončila v Novopazarském sandžaku, který se teprve tři roky předtím, po první balkánské válce, stal součástí Srbského království. Odtud se jednotka autora deníku vracela zpět přes Bosnu do Kotorského zálivu, z nějž pak začátkem ledna útočila na černohorská postavení na hoře Lovčen. Po porážce černohorského vojska brigáda H. Doležala postupovala do Albánie a účastnila se obsazení Drače. Po jistém bojovém zátiší pokračovala přes Elbasan k Ochridskému jezeru, kde vstoupila do bojového kontaktu s francouzskou Orientální armádou. Na podzim roku 1918, po proražení jižní, tzv. soluňské fronty spojeným útokem srbských, francouzských a britských jednotek, se brigáda stáhla zpět do Kotoru. Autor deníku nepořizoval pouze fotografie s vojenskou tematikou, ale zachycoval i život prostých srbských, černohorských, albánských a makedonských rolníků. 

https://www.matice-moravska.cz/denik-nadporucika-c-k-armady-z-let-1914-1918