Zelowské zvonky

legendární polský soubor hrající na zvonky

V roce 1992 přijeli Southminsterští zvoníci do Zelowa v Polsku, kde měli několik koncertů. Protože se jim líbilo město i lidé, kteří tam žili, rozhodli se přijet znovu. Druhá návštěva se konala v roce 1998. Zvoníci zůstali 4 dny, koncertovali na různých místech a nabídli pomoc při vytvoření souboru v Zelowě. Z tohoto důvodu farářka J. Wiera Jelinek a její dcera Ewa odjely do Pittsburghu, aby se učily hrát na zvonky a dirigovat. V roce 1999, před 20 lety, byl založen nový soubor ručních zvonků - Zelowskie Dzwonki, první soubor tohoto druhu ve Střední Evropě, který vzkvétá dodnes, i když paní Jelinek v Zelowě už nežije.