Bibliotheca Corviniana
Bibliotheca Corviniana

Paměť světa r. 2005, Rakousko


Zweitgrößte Büchersammlung der Renaissance

Die Bibliotheca Corviniana spiegelt in ihrer Gesamtheit den Zeitgeist der Renaissance in all seinen wissenschaftlichen, theologischen, künstlerischen und philosophischen Aspekten wieder und betont die Bedeutung des Miteinanders von antiken und humanistischen Werken zur Zeit der Renaissance in Europa. Die Bibliotheca Corviniana des ungarischen Königs Matthias Corvinus war im Zeitalter der Renaissance die zweitgrößte Büchersammlung Europas. Als Universalsammlung umfasst sie neben antiken Schriften auch Kopien der bedeutendsten Werke der Zeit. Entsprechend dem Zeitgeist der Renaissance war es der Wunsch des ungarischen Königs Matthias Corvinus, eine Sammlung zu schaffen, die das Wissen der Antike und frühen Neuzeit zusammenbringt. Von den 2.000 Büchern der Bibliotheca Corviniana haben sich aktuell 216 sog. Corvinen erhalten. 39 Posten werden in der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt. Der Rest der Bücher befindet sich in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien. Deswegen wurde diese Sammlung in ihrer Gesamtheit für alle diese Länder in die UNESCO-Liste eingetragen.

Druhá největší renesanční knihovna na světě

Bibliotheca Corviniana odráží ducha renesance ve všech vědeckých, teologických, uměleckých a filozofických aspektech té doby a zdůrazňuje význam koexistence starověkých a humanistických děl v době renesance v Evropě. Bibliotheca Corviniana, aneb knihovna uherského krále Matyáše Korvína, byla v renesanci druhou nejrozsáhlejší knižní sbírkou v Evropě. Jakožto univerzální sbírka obsahovala nejen starodávné spisy, ale též kopie nejdůležitějších současných děl. V souladu s duchem renesance bylo přáním krále Matyáše Korvína vytvořit sbírku, jež by spojovala znalosti starověku a raného novověku. Za tímto účelem byly nechával knihy vyrábět ve vlastní dílně, vyměňoval kopie s jinými vládnoucími rodinami a případně je i nakupoval. Sbírka zahrnovala knihy o literatuře, historii, rétorice, teologii, medicíně, architektuře i astronomii. Z celkového počtu asi 2000 knih se však dodnes zachovalo jen 216 položek- takzvaných Corvinae, přičemž 53 položek je uloženo v Maďarsku, 39 v Rakouské národní knihovně a zbytek v dalších zemích světa - v Itálii, Francii, Německu a Belgii. Proto byla za všechny tyto země sbírka v úplnosti zapsána na seznam UNESCO.