Doclea

2010  - Doclea

2010 Tentative list

Doclea je nejvýznamnější archeologické naleziště na území Černé Hory. Typické římské město s centrální osou, která spojovala stále viditelné a rozeznatelné reprezentativní struktury, tj. fórum s bazilikou, chrám Diany a další dva chrámy, městské lázně, městské vily, hradby a mnoho dalších neobjevené architektonické stavby - věže, brány, mosty a další. Na jihovýchodním pohřebišti bylo objeveno a prozkoumáno více než 300 hrobek. Hrobky se zbytky zpopelněných těl zesnulých z 1. a 2. století obsahují rozmanité a vzácné předměty: šperky, toaletní lahve, nápaditě tvarované keramické a skleněné nádobí, spony atd. V 5. století město zpustošili Góti a zemětřesení. Později zde ale vzniklo centrum Srbského knížectví, které dostalo jméno podle tohoto původního římského města Doclea - Duklja (název poprvé uvedl český historik Konstantin Jireček).