Stečky

2016 - Středověké náhrobní kameny stečky


2016

Stečky (Stećak) - je název středověkého náhrobního kamene na západním Balkáně. Jejich pojmenování vychází ze praslovanského výrazu "stojati" - státi. Většina náhrobků má původ v období bosenského království (1377-1463), některé z nich však pocházejí až z 12. století. Jsou spjaty především s bosenskou církví, ale i bogomilstvím, většina nápisů je napsána v bosenské cyrilici. Většina náhrobních kamenů je vyrobena z vápence a je zdobena reliéfy rostlin i zvířat. V neposlední řadě pak výjevy ze života společnosti, jsou na nich vyobrazeny především lovecké a taneční figury. Na některých lze nalézt i epigramy, či heraldické znaky vztahující se k dané oblasti. Odhaduje se, že v celém regionu se nachází až 60 000 náhrobních kamenů. Nejvíce jich je v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře jsou pak tři významné oblasti - Grčko groblje, Žabljak, Bara Žugića Žabljak, Grčko groblje, Plužine.