Kotorský záliv

1979 - Přírodní a kulturně historická oblast Kotor


1979

Kotorský záliv (Boka Kotorska) je největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře a často bývá mylně považovaný za nejjižnější evropský fjord (jedná se pouze o zatopené ústí řeky). Pod hladinou jsou k nalezení dodnes říční naplaveniny a zbytky někdejšího koryta. Oblast byla osídlena již od nepaměti. První město na místě dnešního Risanu bylo založeno v roce 229 př. n. l. Celková plocha regionu činí 87,33 km² a je rozdělena na 4 zálivy - Hercegnovský, Risanský, Kotorský a Tivatský. V zálivu je 9 ostrovů - nejznámější jsou Gospa od Škrpjela, Prevlaka a Mamula. Na pobřeží zálivu se nachází asi 30 měst, nejvýznamnější jsou Kotor, Herceg Novi, Risan, Perats a Škaljari, kde byl popraven a je i pohřben vůdce slavné kotorské vzpoury František Rasch, rodák z moravského Přerova.