Stari Bar

2010 - Staré město Bar)

2010 Tentative list

Stari Bar - je největší a nejdůležitější středověké archeologické naleziště v Černé Hoře. Rozkládá se na ploše 4,5 hektaru, kde jsou pozůstatky asi 600 veřejných a soukromých budov důkazem existence různých stavebních fází přítomných v různých epochách středomořské historie. V historických pramenech z 10. století je staré město Bar zmíněno poprvé, předpokládá se však, že existovalo již v 6. století v podobě rehabilitovaného římského "castrum". Bylo založeno na přirozeně chráněném místě a obklopeno silnými zdmi s věžemi a baštami. Obytná architektura města se vyznačuje pozdně gotickými, renesančními, barokními a orientálními prvky. Nejdůležitější jednotlivé stavby ve Starém Městě Baru jsou: hlavní brána ze 14. až 16. století, celnice z 15. století, kostel sv. Mikuláše ze 13. století, citadela Tatarovica od 10. do 19. století s vojenskou kaplí, akvadukt v Tatarovici, katedrála sv. Jiří z 11. až 15. století, hradby z 11. až 19. století.