Kotor - staré město

1979 - Přírodní a kulturně historická oblast Kotor


1979

Kotor (Котор), italsky Cattaro, je město a přístav v jihozápadní části Černé Hory. Rozkládá se na samém konci Kotorského zálivu na úpatí horského masivu Lovćen. V samotném městě žije 1331 obyvatel (s přilehlými osadami 22 974 obyvatel). První zmínky o Kotoru jsou ze 7. století, kdy byl důležitou pevností Byzantské říše až do roku 1185. Staré město je obklopené středověkými městskými hradbami, které ho spojují s pevností sv. Jana (Tvrdjava sv. Ivan) na strmém kopci nad městem o výšce 260 m n. m. Historické centrum tvoří středověká síť úzkých uliček a nepravidelných náměstí, s kostely i paláci v románském, gotickém, renesančním i barokním slohu. Dominanty jsou kostel sv. Trifóna (1166), románský kostel sv. Lukáše a hodinová věž (17. století). Už v 9.století zde vzniklo nejstarší sdružení námořníků východního Jadranu. Město Kotor je partnerským městem Přerova.