Cetinjský oktoich

předběžný seznam - Cetinjský oktoich (osmihlasník)


První tištěná kniha v jihovýchodní Evropě

Cetinjský osmihlasník - Oktoich (Цетињски октоих nebo Cetinjski oktoih) je pravoslavná liturgická kniha vytištěná v roce 1494 v Cetinje, hlavním městě knížectví Zeta (dnešní Černá Hora). Je to první inkunábulum napsané v srbské recitaci církevní slovanštiny a také první kniha tištěná v cyrilici v jihovýchodní Evropě. Osmihlasník byl vyroben pod vedením jeronomacha Makarije v tiskárně, kterou v roce 1493 založil Đurađ Crnojević, vládce Zety. Vytištěn byl ve dvou dílech.  

Prvohlasník (Oktoih prvoglasnik) obsahuje čtyři hlasy (módy) na 270 listech o rozměrech 29 x 21,6 cm. Vyznačuje se vysoce kvalitním a čistým dvoubarevným tiskem, červeným a černým, s jemně tvarovanými písmeny. Pětihlasník (Oktoih petoglasnik) obsahuje zbývající čtyři hlasy (módy) a představuje první ilustrovaný jihoslovanský prvotisk. Je zachován ve fragmentech, nejdelší obsahuje 37 listů se šesti překrásnými dřevoryty.