Architektura dřevěných kostelů Polesí

 2004 - Architektura dřevěných kostelů ze 17. -18. st. v Polesí


2004 
Tentative list

Polesí (Палессе) je přírodní a historický region, který začíná od nejvzdálenějšího okraje střední Evropy a zahrnuje oblast východní Evropy, včetně východního Polska, hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou a západní Rusko. Dřevo bylo hlavním stavebním materiálem v Bělorusku až do konce 19. století. V 17. a 18. století se v regionu objevily dva typy architektonických škol dřevěných staveb - západní a východní. Škola Západního Polesí se formovala na území mezi Brestem a Pinskem. Typické pro tyto chrámové stavby jsou dřevěné rámy různých velikostí a forem spojené jednolitou střechou (např. kostel sv. Nikity ve Zdiztavě). Kromě toho se mnohé kostely stavěly s pyramidovými věžovými střechami s odříznutými horními částmi (kostel sv. Nikolaje v obci Kažan-Haradok).