Smlouva Lublinské unie

 2017 Bělorusko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Litva - Dokument smlouvy Lublinské unie


2017

Lublinská unie (Люблінська унія; Unia lubelska; Liublino unija) byl státoprávní akt, který vedl ke sjednocení Polské koruny a Litevského velkoknížectví. Tato unie byla uzavřena po delších jednáních 1. července 1569 na sněmu v polském městě Lublin. Obě země, spojené po personální stránce tzv. Krevskou unií (uzavřenou 1385 v běloruském městě Kreva), tímto vstoupily do unie reálné. Vznikla tak šlechtická Republika Koruny polské a Velkého knížectví litevského neboli Republika obou národů, která měla nejen společného vládce, ale také sejm, měnu a zahraniční a obrannou politiku; obě země si však ponechaly určitou autonomii a vlastní úřady, soudy a vojsko. Tento společný nově vzniklý stát nezahrnoval jen současnou Litvu a Polsko, ale i Bělorusko, Ukrajinu, části dnešního Lotyšska (Kuronsko, Zemgalsko, Latgale), Rumunska (Bukovina) a Slovenska (Spiš). Unie obou zemí trvala do roku 1795, kdy Polsko třetím dělením zaniklo.