Mirský zámek

 2000 - Komplex zámku Mir

2000

Mirský zámek (Мірскі замак) je skvělým příkladem umění budování pevností ze 16. století. Díky úspěšnému propojení gotické, barokní a renesanční architektury je jedním z nejpůsobivějších sídel v Evropě. Nachází se ve městě Mir v běloruské Hrodenské oblasti - 85 km od Minsku. Stavba tohoto běloruského gotického zámku byla zahájena ve 20. letech 16. století vévodou Iliničem. V roce 1568 se zámek dostal do rukou Mikuláše Kryštofa Radziwiłła, který pokračoval v jeho budování v renesančním stylu a jeho rod jej vlastnil několik století. Během napoleonských válek byl zámek vážně poškozen. V roce 1891 jej koupil Nikolaj Svjatopolk-Mirski, který začal s další postupnou obnovou a restaurováním zámku - ve spolupráci s renomovaným architektem Teodorem Burszem. Pro veřejnost se památka otevřela v roce 2010.