Chrám svatých Borise a Gleba, Hrodna

 2004 - Chrám svatých Borise a Gleba (Kaloža) ve městě Hrodna


2004
Tentative list

Chrám svatých Borise a Gleba (Царква Св. Барыса і Глеба) byl postaven v 80. letech 11. století z cihel a kamene. V následujících stoletích prošel řadou rekonstrukcí. Chrám je nejstarší dochovanou stavbou v běloruské Hrodně. A je též jediným dochovaným památníkem starověké architektury Černé Rusi. Ta se odlišuje od ostatních pravoslavných kostelů hojným používáním polychromovaných fazetovaných kamenů s modrými, zelenými nebo červenými odstíny. Takové kameny bylo možné uspořádat tak, aby na zdech tvořily kříže nebo jiné symboly či postavy. Kostel byl postaven před rokem 1183 a přežil neporušený až do roku 1853, kdy se zhroutila jižní zeď, nebezpečně situovaná na vysokém břehu řeky Němen. V Hrodně a Vaukavysku byly objeveny pozůstatky dalších čtyř kostelů postavených ve stejném stylu a místo fresek bohatě zdobených dlažebními a barevnými kameny.