Bělověžský prales

 1979, 1992, 2014 - Bělověžský prales


2005

Bělověžský prales (Белавежская пушча) je zbytek původního panenského pralesa, který v minulosti pokrýval klimaticky mírné pásmo evropské pevniny. Leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka a Hwoźna. Průměrný věk stromů v pralese je asi 80 let, v některých oblastech jsou však stromy staré i 250-350 let. V oblasti se nachází tisíce druhů rostlin, ptáků a zvířat, včetně čápa černého nebo bizona evropského, kteří se vyskytují jen zde. Na seznam světového dědictví UNESCO byl prales zapsán již v roce 1979. Roku 1993 byl uznán jako biosférická rezervace UNESCO. V letech 1992 a 2014 došlo k dalšímu rozšíření území chráněného jako světové přírodní dědictví UNESCO (166 tisíc hektarů). 8. prosince 1991 byla na běloruské vládní lovecké rezidenci Viskuli podepsána tzv. Bělověžská dohoda o ukončení existence Sovětského svazu.