Kostel svatého Michala v Synkavičích 

2004 - Kostely pevnostního typu v Bělorusku, Polsku a Litvě


2004
Tentative list

Kostel svatého Michala v Synkavičích (Царква Святога Міхаіла, Сынкавічы) spolu s kostelem v Muravance patří k prvním opevněným kostelům v Litevském velkoknížectví. Podle legendy kostel postavil Vitold, velkovévoda Litvy, na počest toho, jak velkolepě se mu podařilo uniknout svému bratranci Vladislavovi II. Jagellonskému (později českému a uherskému králi) v době, kdy spolu válčili. Ve skutečnosti byl však kostel postaven v 16. století. Založil jej patrně Konstantin Ostrožský, který taktéž zrekonstruoval podobný kostel ve Vilně v letech 1511-1522. V letech 1880-1881 byl chrám významně zrekonstruován. V roce 1926 byl vládou Druhé polské republiky přestavěn na katolický kostel, aby se z něj v letech 1988-1990 stal pravoslavný kostel. Kostel je příkladem běloruské gotické architektury i obranné chrámové architektury - rohy kostela tvoří čtyři obranné věže. Kostel leží v Hrodenské oblasti, v Zelvenském okrese poblíž městečka Synkaviči.