Jarní obřad Svatého Jiří neboli Karahod

 2019 - Jarní obřad Svatého Jiří neboli Karahod


2019

Jarní obřad Svatého Jiří neboliKarahod (Вясновы абрад "Юраўскі карагод") předvádějí obyvatelé vesnice Pahost (Žytkavický okres Homelské oblasti) vždy na svátek sv. Jiří. Pro Bělorusy je svatý Jiří ochráncem hospodářských zvířat a zemědělství. Rituál se proto skládá ze dvou částí. První část se odehrává na nádvoří, kam jsou zvířata poprvé po zimě vyvedena ze stodoly a obsahuje celou řadu rituálních úkonů sloužících na ochranu hospodářských zvířat. Druhá část je věnována obyčejům spojeným s obděláváním země. Začíná v předvečer svátku pečením slavnostního chleba (karahod) a "černého" (obětního) chleba. Následujícího rána vesničané odcházejí na pole s obřadním ručníkem, chlebem a osmicípou hvězdou. Ženy zpívající obřadní písně a muži nesoucí karahod utvoří kruh a kousek černého bochníku je obřadně pohřben do země, zatímco je vyslovována prosba k Bohu o dobrou sklizeň.