Lesní včelařství

 2020 - Kultura lesního včelařství


2019

Lesní včelařství (лясное бортніцтва) je prastarý způsob včelaření, ba dokonce jeho prvotní podoba. Metoda Je založena na chovu lesních včel (Baroūka) v umělých dutinách, jakýchsi stromových úlech. Toto nezávislé včelařské řemeslo prošlo třemi vývojovými fázemi: první spočívala v péči o divoké včely nalezené v přirozených dutinách stromů, druhá v péči o včelstva držená v uměle upravených dutinách živých stromů a třetí konečně v chovu a udržování včelstev v uměle vytvořených úlech umístěných ve výšce min. 3 metrů. Chov lesních včel zahrnuje širokou škálu dovedností a postupů. Včelaři navštěvují své lesní úly jen několikrát do roka. Med lesních včel se sbírá vždy na podzim, tradičně po svátku Narození Panny Marie (8. září), a odebírá se jen malé množství medu, zbytek by měl zůstat pro včely. Rovněž se traduje, že včely si může udržet pouze spravedlivý a čestný muž.