Dům tradičních řemesel

Hand.Werk.Haus

Nemateriální dědictví UNESCO 2016, Rakousko

Handwerk unter einem Dach

Hinter dem"HAND.WERK.HAUS" in Bad Goisern (Oberösterreich) steht eine Gruppe von Spitzenhandwerk-erInnen aus dem gesamten Salzkammer-gut, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben. Sie adaptierten die rund 200 Jahre alte Substanz des ehe-maligen Försterhauses und verwandelten es gekonnt in ein zeitgemäßes Gebäude, das Tradition und Moderne miteinander verbindet. Im Mai 2009 wurde das Hand.Werk.Haus eröffnet und wird seither als Treffpunkt für Handwerk aller Art, Ausstellung und Präsentation, Veranstaltungen und Verkauf genutzt. Es zeigt, wie notwendig es ist, kulturelles Erbe als Teil der eigenen Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Nicht mit einem romantisierenden und rückwärts gewandten Blick, sondern als einen positiven Impuls der heimischen Wirtschaft für eine bewusst gelebte Zukunft des Handwerks. Derzeit produzieren und präsentieren hier 26 Handwerker auf traditionelle Weise typische regionale Produkte - traditionelle Lederhosen, Bergstiefel oder traditionelle "Dirndl".

Träger der Tradition des Volkshandwerks

Seit 2001 wird dieser Titel vom Kulturminister der Tschechischen Republik an ausgewählte Volksproduzenten vergeben. Dies ist die tschechische Version eines UNESCO-Projekts: Living Human Treasures. Der Titel wird anlässlich der nationalen Eröffnung der European Heritage Days verliehen, die vom Verband der historischen Siedlungen Böhmens, Mährens und Schlesiens organisiert werden.

Řemesla pod jednou střechou

"HAND.WERK.HAUS" v městečku Bad Goisern (Horní Rakousko) vybudovalo sdružení špičkových řemeslníků z celé Solné komory. Ti společně rekonstruovali zhruba 200 let starou hájovnu a proměnili ji na moderní budovu, v níž se snoubí tradice a současnost. Dům řemesel byl otevřen v květnu 2009 a od té doby slouží jako místo setkávání všech druhů řemesel, pořádání výstav a prezentací, organizování akcí a prodejů. Ukazuje, že je nutné dívat se na kulturní dědictví jako na součást vlastní přítomnosti a budoucnosti. Ne s romantizujícím, do minulosti obráceným pohledem, ale jako na pozitivní impulz místní ekonomiky k vědomému tvůrčímu rozvoji budoucí podoby starých řemesel. V současné době zde 26 řemeslníků tradičním způsobem vyrábí a zároveň prezentuje typické regionální výrobky - tradiční kožené kalhoty, boty do hor, speciální brýle z paroží, klobouky z ovčí vlny i zaječí srsti, šperky z Attersee nebo ženské kroje, tzv. "dirndly". Bad Goisern se tak stává regionálním centrem řemesel a důležitým faktorem pro ekonomiku a cestovní ruch.

Nositelé tradice lidových řemesel

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.