HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA ŠTÝRSKÝ HRADEC

HISTORICHES ZENTRUM DER STADT GRAZ

Světové dědictví UNESCO 1999, Rakousko

Residenz von Kaisern und Fürsten

Gemeinsam mit Schloss Eggenberg bildet das historische Zentrum von Graz ein einzigartiges Ensemble, das von der engen Verflechtung der Stadtgeschichte mit den herrschenden aristokratischen Dynastien - allen voran den Habsburgern sowie der Familie Eggenberg - zeugt. Der hervorragend erhaltene Stadtkern zwischen Schlossberg und der Insel Mur, mit seinen gotischen Kirchen, Renaissancehöfen, barocken Bürgerhäusern und Adelspalästen, steht im Wechselspiel mit der ehemals vor den Stadttoren gelegenen barocken Residenz der Eggenberger. Das historische Stadtzentrum gilt als eines der schönsten, größten und kompaktesten in Mitteleuropa (Schlossberg mit Festung und Uhrturm, zahlreiche Kirchen, Insel Mur, Stadttore..).

Sídlo císařů a knížat

Spolu se zámkem Eggenberg představuje historické centrum Štýrského Hradce jedinečnou ukázku silného kulturního vlivu vládnoucích šlechtických rodů - především Habsburků a Eggenbergů - na výslednou podobu města. Výjimečně zachovalé historické jádro mezi vrchem Schlossberg a ostrovem Mur, plné gotických kostelů, renesančních dvorů, barokních měšťanských domů a šlechtických paláců, tvoří harmonickou souhru s barokním sídlem Eggenbergů, jež kdysi leželo za městskými branami, a dnes je považováno za jedno z nejkrásnějších, největších a nejucelenějších ve střední Evropě (Zámecký vrch s pevností a Hodinovou věží, četné kostely, ostrov Mur, brány ....).