Řešení lavinového nebezpečí

Umgang mit Lawinengefahr

Nemateriální dědictví UNESCO 2018, Rakousko, Švýcarsko

Österreich und die Schweiz

Der tagtägliche Umgang mit der Lawinengefahr verbindet die Menschen in den Alpenländern - über kollektive und persönliche Erlebnisse werden Maßnahmen zur Bewältigung sowie Prävention getroffen. Die Vermittlung dieses Erfahrungswissens geschah jahrhundertelang mündlich von einer Generation zur nächsten. Schriftlich dokumentiert wurden seit dem 17. Jahrhundert vor allem Schadenslawinen. Die entsprechenden Dokumente werden in Vorarlberg noch heute in den Schulen verwendet. Seit 1902 können Bergführer Lawinenausbildungskurse belegen, wobei der jahrelange Austausch zwischen erfahrenen und angehenden BergführerInnen nach wie vor ein zentrales Element der Ausbildung darstellt. Ab den 1950er Jahren wird Erfahrungswissen von wissenschaftlichen Forschungen ergänzt. Vertreter des Österreichischen Alpenvereins, des Berg- und Skiführerverbands sowie der Lawinenkommissionen haben gemeinsam mit Schweizer Institutionen die Kandidatur erarbeitet.

EAWS

Die Arbeitsgruppe der europäischen Lawinenwarndienste (EAWS) ist ein freiwilliger Zusammenschluss europäischer Staaten, dessen Ziel ist es, die für die Lawinenwarnung zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler bzw. kommunaler Ebene besser miteinander zu vernetzen. Die EAWS wurde im Jahr 1983 ins Leben gerufen. Derzeit zählen insgesamt 28 Mitglieder aus 16 Staaten Europas . Die Tschechische Republik ist in der EAWS durch den Bergdienst der TR vertreten.

Rakousko a Švýcarsko

Každodenní potýkání se s nebezpečím lavin lidi v alpských zemích přirozeně spojuje a konkrétní opatření přijímají na základě osobních i kolektivních zkušeností. K předávání docházelo po staletí - jednak ústně, z jedné generace na druhou, což mimo jiné ovlivňovalo pravidla pro pohyb v horách, jednak byly už od 17. století škody způsobené lavinami zaznamenávány písemně. Příslušné dokumenty se ve školách na Vorarlbersku používají dodnes. Od roku 1902 jsou pro horské vůdce k dispozici výcvikové lavinové kurzy, přičemž ústředním prvkem výcviku zůstává opět předávání znalostí mezi zkušenými horskými vůdci a nováčky. Od 50. let jsou tyto empirické poznatky doplňovány vědeckým výzkumem. Na vypracování kandidatury spolupracovali zástupci rakouského Horského svazu, Spolku horských a lyžařských průvodců a rakouských lavinových komisí se příslušnými švýcarskými asociacemi a institucemi.

EAWS

Pracovní skupina Evropské lavinové výstražné služby (EAWS) je dobrovolné sdružení evropských států, jehož cílem je lépe propojit orgány odpovědné za lavinové výstrahy na národní, regionální a místní úrovni. Činnost skupiny byla zahájena v roce 1983. EAWS má v současné době 28 členů ze 16 evropských zemí. Českou republiku v této mezinárodní organizaci zastupuje Horská služba ČR.