Sbírka gotických stavebních plánů
Sammlung gotischer Baurisse

Paměť světa r. 2005, Rakousko

Größte Sammlung von gotischen Baurissen

Gotische Architektur prägt das Stadtbild vieler europäischer Städte. Die Wiener Akademie der Bildenden Künste ist im Besitz der weltweit größten Sammlung (425) von gotischen Baurissen, die zwischen 1150 und 1550 datieren und unter anderem Einblicke in die Konstruktion gotischer Kathedralen ermöglichen. Die Epoche der Gotik gilt mit ihren komplexen Bauten zu den bedeutendsten Epochen der europäischen Architekturgeschichte. Im Gegensatz zu Kirchen der vorherigen romanischen Epoche gelang den Baumeistern mit den gotischen Kathedralen eine technische Meisterleistung: die großflächige Auflösung der hohen Mauern durch Glasfenster. Spitzbögen und Rippengewölbe betonen die Vertikalität der Architektur, während die Strebepfeiler der Außenwand die Schubkräfte der Gewölbe aufnehmen und nach außen umleiten. Für die Umsetzung solch komplexer Bauvorhaben bedarf es eines Planungs prozesses mit detaillierten Bauzeichnungen, die erstmals in der Gotik greifbar sind. Die Sammlung ermöglicht es, Einblicke in die Planung von Bauten und in das Denken der Baumeister zu erhalten. Der Plan des nichr umgesetzten Nordturms des Wiener Doms wurde in Brünn gefunden, wertvoll ist der Grundriss der Prager Kathedrale.

Největší sbírka gotických stavebních plánů

Gotická architektura stále dominuje vzhledu mnoha evropských měst. Vídeňská Akademie výtvarných umění vlastní největší sbírku gotických stavebních plánů na světě (427 položek). Sbírka pochází z let 1150 až 1550 a mimo jiné umožňuje nahlédnout na stavební konstrukce slavných gotických katedrál a práce jejich stavitelů. Éra gotiky je díky svým impozantním členitým stavbám jednou z nejdůležitějších epoch evropských dějin architektury. Tento stavební styl se vyvinul v Île-de-France a rozšířil se po velké části Evropy, kde se dále rozvíjel do regionálních variant. V porovnání s románskými kostely dosáhli stavitelé gotických katedrál dalšího technického mistrovství: rozbití masivní plochy skleněnými okny, úzce lomené oblouky a žebrové klenby zdůrazňují vertikalitu staveb vzpínajících se k nebi, zatímco technický smysl zakřivení je v tom, aby rozvádělo tlak zdiva do stran a zmenšovalo smykové a ohybové síly, jež jsou zachyceny opěrami a vnějšími zdmi. Realizace takových složitých stavebních projektů vyžaduje plánovací proces s podrobnými stavebními výkresy. Plán nerealizované severní věže vídeňského dómu byl nalezen v Brně, velmi cenný je i plán pražské katedrály.