HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA SALCBURK

HISTORICHES ZENTRUM DER STADT SALZBURG

Materiální dědictví UNESCO 1996, Rakousko

Kirchenstadt - Rom des Nordes

Die Stadt Salzburg ist ein barockes Juwel nördlich der Alpen. Beeindruckt vom üppigen Prunk des Kirchenstaates Rom wollten die Fürsterzbischöfe auch die Stadt Salzburg neu erblühen lassen. Im Auftrag der Fürsterzbischöfe wurden im 17. und 18. Jahrhundert Kirchen, Häuser, Gärten und Brunnen im Barockstil gestaltet. Die repräsentativen und prunkvollen Bauten der damaligen Zeit tragen noch heute wesentlich zum beliebten Erscheinungsbild der Stadt bei. Bis zu seinem dessen Bruch mit Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo im Jahr 1781 lebte und arbeitete der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Geburtsstadt. Im Jahre 2000 verstarb hier die berühmte tschechische Schauspielerin Lída Baarová.

Město kostelů - Řím Severu

Město Salcburk je barokní klenot na severní straně Alp. Pod vlivem okázalého přepychu církevního státu Vatikánu i samotného Říma, toužili knížecí arcibiskupové vytvořit ze Salcburku barokní perlu, jež by široko daleko neměla obdoby. Za tímto účelem byli pozváni významní italští architekti a stavitelé, aby vytvořili nádherná barokní díla, která obdivujeme dodnes. Barokní stavby, jež městu propůjčují italský šarm, rozvernost a lehkost, vytvářejí typický obraz této světové metropole v malém, ale o to půvabnějším vydání. Nejslavnější rodák Wolfgang Amadeus Mozart zde žil a pracoval až do svého rozchodu s knížetem arcibiskupem Hieronymem von Colloredem v roce 1781. V roce 2000 zde zemřela slavná česká herečka Lída Baaová, která zde našla svůj poslední domov.