Dokumentace stavby Semmerinské železnice
Dokumente zum Bau der Semmeringeisenbahn

Paměť světa r. 2017, Rakousko


Erste Gebirgsbahn der Welt

Die Semmeringeisenbahn ist die erste Gebirgsbahn der Welt und zählt seit 1998 zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Sammlung des Technischen Museums Wien verdeutlicht die Komplexität und Herausforderungen eines Bauvorhabens, welches wegweisend für den internationalen Eisenbahnbau wurde. Die 164 Originaldokumente zur Semmering-eisenbahn ermöglichen die Rekonstruktion der damaligen Perspektive und Wahrnehmung der zwischen 1848-54 erbauten Semmeringeisenbahn. Die Konstruktionszeichnungen des Lokomotivwettbewerbs, Notizbücher, Skizzen, Zeichnungen, Aquarelle, Lithografien, Stahlstiche und Jubiläums dokumente aus dem Zeitraum zwischen 1844 und 1910 betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Dokumentation, um die Eisenbahn, Viadukte und Tunnele konstruieren zu können. Die Designent würfe für den Eisenbahnwettbewerb (1851) und die erste Serie der Gebirgs bahn sind Pionierarbeit der Maschinen bauer. Die Panoramablicke und Fotos zufriedener Reisenden verdeutlichen den Erfolg der Bergbahn, die bis heute in Betrieb ist.

První horská železnice na světě

Slavná železnice v Semmeringu je první horskou železnicí na světě a jako taková je od roku 1998 první železnicí zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. Je 41,7 kilometrů dlouhá a vede z města Gloggnitz přes průsmyk Semmering do města Mürzzuschlag. Sbírka Technického muzea ve Vídni ilustruje složitost stavebního projektu, který byl zcela průkopnický i v mezinárodním měřítku. 164 artefaktů původní dokumentace umožňuje rekonstrukci tehdejšího přístupu ke stavbě této železnice, jež probíhala v letech 1848-54. Soutěžní stavební výkresy lokomotiv, zápisníky, náčrtky, kresby, akvarely, litografie, rytiny a výroční dokumenty z let 1844 až 1910 jen potvrzují nezbytnost podrobné dokumentace, aby bylo vůbec možné postavit a udržovat bezpečně v provozu tak náročnou stavbu zahrnující nejen železnici, ale i 14 ručně hloubených tunelů, 16 viaduktů a 118 mostních přejezdů. Konstrukční návrhy soutěže (1851) a první projekční pokusy horské železnice jsou novátorskou prací strojních inženýrů. Panoramatické výhledy a fotografie spokojených cestujících však jasně dokazují úspěch horské železnice, která je dodnes v provozu.