SEMMERINSKÁ ŽELEZNICE

SEMMERINGEISENBAHN

Materiální dědictví UNESCO 1998, Rakousko

Revolutionäre Bahnstrecke

DieEisenbahn wurde zwischen 1848 und 1854 gebaut, ist die erste Hochgebirgsbahn mit Normalspur der Welt und damit eines der größten Eisenbahnbauwerke. und wird noch heute verwendet. Sie führt durch eine wunderschöne Berglandschaft und auf dem Weg gibt es viele schöne Gebäude für Freizeitaktivitäten, die gebaut wurden, als das Gebiet aufgrund der Ankunft der Eisenbahn erschlossen wurde. Sie beginnt am Bahnhof Gloggnitz (436 m), erreicht nach 29 km den höchsten Punkt (895 m) und endet 12 km weiter am Bahnhof Mürzzuschlag (677 m). Sie hat insgesamt vierzehn Tunneln, elf Viadukten und über hundert gewölbten steinernen Brücken. Der Semmering-Pass selbst wurde unmittelbar nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie zu einem der ersten eigens dafür errichteten alpinen Ferienorte.

Revoluční železniční trať

Železnice byla postavená v letech 1848 až 1854, je první vysokohorskou železnici se standardním rozchodem na světě a tedy i jedním z největších počinů výstavby železnic, a je využívaná dodnes. Prochází nádhernou horskou krajinou a na cestě je mnoho krásných budov určených pro volnočasové aktivity, které byly postaveny při otevření oblasti kvůli příchodu železnice. Začíná ve stanici Gloggnitz (436 m), dosahuje nejvyššího bodu po 29 km v průsmyku (895 m) a končí o 12 km dále ve stanici Mürzzuschlag (677 m). Celkem má čtrnáct tunelů dlouhých 1 477 m a jedenáct viaduktů a sta kamenných mostů. Semmerinský průsmyk se po otevření tratě stal jedním z prvních účelových alpských středisek .