OBLAST HALLSTATT-DACHSTEIN/SOLNÁ KOMORA

HALLSTATT-DACHSTEIN/SALZKAMMERGUT

Materiální dědictví UNESCO 1997, Rakousko

Kulturlandschaft im Zeichen des Salzes

Die wunderschöne Naturlandschaft, die seit der Antike bewohnt ist, wurde bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. für ihren Salzabbau berühmt. Diese Einnahmsquelle bildete die Grundlage für den Wohlstand der Region bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, eines Wohlstands, der sich in der prächtiges Architektur der Stadt Hallstatt widerspiegelt (der Name bedeutet Salzsiedlung). Die Stadt wurde im spätbarocken Stil wieder aufgebaut, nachdem ein Brand im Jahre 1750 die Holzgebäude zerstörte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Schönheit der alpinen Landschaft zuerst von Schriftstellern (Adalbert Stifter, Franz Grillparzer ..) und Malern, dann von Touristen gewundert, was zur Entwicklung von Hotels und Salzbädern führte. Das Gebiet umfasst mehr als 280 km2. Neben der Stadt Halstatt gehören dazu auch der Halstätter See, das Dachsteinmassiv, die Stadt Obertraun u.a.

Kulturní krajina ve znamení soli

Od pradávna osidlovaná nádherná přírodní krajina se proslavila těžbou soli již ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. Tento zdroj tvořil základ prosperity oblasti až do poloviny 20. století. Blahobyt se odráží ve skvělé architektuře městečka Hallstatt (název znamená "solná osada"). Město bylo přestavěno v pozdně barokním slohu poté, co v roce 1750 zničil dřevěné budovy požár. Krása alpské krajiny byla na počátku 19. století vyzdvihována nejprve spisovateli (Adalbert Stifter, Franz Grillparzer aj.) a malíři, později turisty, což vedlo k rozvoji hotelů a solných lázní. Oblast je více než 280 km2 velká a kromě městečka Halstatt zahrnuje také Halštatské jezero, horský masiv Dachsteinu, město Obertraun a další zajímavá místa.