KULTURNÍ KRAJINA ÚDOLÍ WACHAU

KULTURLANDSCHAFT WACHAU

Materiální dědictví UNESCO 2000, Rakousko

Flusslandschaft zwischen Klöstern, Burgen und Städten

Das Donautal zwischen Melk und Krems, das viele Spuren seiner langen Geschichte bewahrt - Architektur (Klöster, Burgen, Ruinen), Städtebau und der landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere des Anbaus von Weinreben. Die grundlegenden Dispositionen der Städte reichen bis ins 11. bis 12. Jahrhundert zurück und spiegeln sich immer noch in städtischen Strukturen wider, insbesondere in der Anordnung von Häusern und Straßenmustern, die sich seit dem Ende des Mittelalters praktisch nicht geändert haben. U- oder L-förmige Weinfarmen stammen aus dem 16. bis 17. Jahrhundert. In der Umgebung gibt es viele Denkmäler - das Kloster Melk (das Museum hat den goldenen Kopf der hl. Agnes von Böhmen aus dem 13. Jahrhundert), das Kloster Göttweig, die Ruinen des Schlosses Dürnstein, das Renaissance-Schloss Schallaburg oder das historische Zentrum von Krems (Partnerstadt von Kroměříž - Kromsau).

Říční krajina mezi kláštery, hrady a městy

Údolí Dunaje mezi městy Melk a Kremže uchovává mnoho stop své dlouhé historie - architektury (kláštery, hrady, zříceniny), městského designu a zemědělského využití, zejména pro pěstování vinné révy. Základní dispozice měst sahají do 11.-12. století a odráží se dodnes v městských strukturách, především v uspořádání domů a v uličních vzorech, které se od konce středověku prakticky nezměnily. Vinařské farmy ve tvaru U či L pocházejí z 16. - 17. století. V oblasti se nachází mnoho památek - klášter Melk (v muzeu je uložena zlatá hlava sv. Anežky České z 13. st.), klášter Göttweig, zřícenina hradu Dürnstein, renesanční zámek Schallaburg nebo historické centrum Kremže (partnerské město Kroměříže).