Transhumance

Die Transhumanz

Nemateriální dědictví UNESCO 2019, Rakousko, Itálie

Schafübertriebe in den Ötztaler Alpen

Die Transhumanz ist eine den Jahreszeiten folgende Alm- bzw. Weidebewirtschaftung; die Wanderschaft von begleiteten Herden (insbesondere Schafen, Kühen und Ziegen) entlang bestimmter Routen. Diese Art der Wanderweidewirtschaft wird seit Jahrtausenden gepflegt. Ein Beispiel hierfür ist der spektakuläre Schafübertrieb im Schnalstal, der auch heute noch jedes Jahr stattfindet. 3.500 Schafe werden im Frühjahr auf die Sommerweiden im österreichischen Venter Tal geführt. Mitte September kehren die Tiere mit den Hirten in einem beschwerlichen 2-Tages Marsch über die Gletscher wieder ins Schnalstal zurück. ​Von Anfang September bis Anfang Oktober ist die Zeit der Almabtriebe. Die Tiere werden bunt geschmückt und wieder ins Tal zurückgetrieben. Oft findet auch ein Dankfest statt, dass Mensch und Tier wieder heil zurückgekehrt sind. Alte Rituale und Bräuche wie etwa das Festlegen der Weideplätze und die Zahl der Schafe, die Bezahlung oder der gemeinsame Kirchgang vor dem Übertrieb werden bis heute ausgeübt.

Almabtriebe - Rückkehrszeremonie

Wenn das Vieh nach rund vier Monaten bei den traditionellen Almabtrieben in die Dörfer zurückkehrt, ist das jedes Mal ein Spektakel, das Gäste und Einheimische gemeinsam feiern. Zum Dank für die unfallfreie Zeit am Berg werden die Tiere bei der Heimkehr prächtig geschmückt mit Blumen, Glocken und Schellriemen. Im Schnalstal schließt sich traditionell die Schur der im Dorf angekommenen Schafe (Schafsschoad) an.

Přesun ovcí v Ötztalských Alpách

Termínem "transhumance" se označuje kočovný způsob pastevectví, kdy se lidé a hospodářská zvířata sezónně přesouvají mezi pevně danými letními a zimními pastvinami. Existuje v mnoha částech světa. Tento druh stěhovavého hospodáření se praktikuje po celá tisíciletí. Příkladem této starobylé tradice je i velkolepé podzimní přivádění ovcí do údolí Schnalstal/Val Senales, jež probíhá dodnes každý rok. Až 3500 ovcí se na jaře vyžene na pastvu na horské louky v rakouském údolí Venter Tal. V polovině září se pak zvířata s pastýři vracejí zpět do údolí Schnalstal. Jejich cesta však není jednoduchá - čeká je dvoudenní pochod přes ledovce a horská sedla Timmelsjoch (2494 m), Hochjoch (2885 m) a Niederjoch (3017 m). Od začátku září do začátku října se pestře nazdobená zvířata vracejí z horských pastvin zpět do údolí. Často je jejich návrat doprovázen slavností díkůvzdání za to, že se lidé i zvířata ve zdraví vrátili domů. Též staré rituály a zvyky, jako je přidělování pastvin a počítání ovcí, platby nebo společné návštěvy kostela před převodem, se praktikují dodnes.

Almabtrieb - slavnost návratu

Zvířata nazdobená nádhernými čelenkami, girlandami z barevných květů a stuh, velkými zvonci a prošívanými koženými řemeny kráčejí v průvodu vedeném farmáři v tradičních krojích skrz centra tyrolských obcí. Oslavuje se přitom nejen návrat zvířat z alpských luk, ale také pastevců, kteří tráví letní měsíce vysoko v horách. Slavnost Almabtrieb se koná ve více než 40 tyrolských vesnicích.