Mohučský žaltář
Mainzer Psalter

Paměť světa r. 2011, Rakousko


Erster mehrfarbiger Druck

Ein Psalmensammlung in Latein von 1457, mehrfarbiger Druck in Schwarz, Rot und Blau. Der Frühdruck von Peter Schöffer und Johannes Fust, als Inkunabel ausgeführt, dürfte nach der Gutenberg-Bibel für die Entwicklung des Buchdrucks das mitbedeutenste Werk sein. Es sind nur 13 Originale erhalten, nur sieben unversehrt, und von diesen nur das Wiener und das Dresdner Exemplar in Pergament. Mit dem Mainzer Psalter schafft Schöffer den ersten mehrfarbigen und rein mechanisch geschaffenen Druck und damit eine der bedeutendsten Inkunabeln des frühen Buchdrucks. In weniger als fünf Jahren nach Gutenberg-Bibel gelingt es Gutenbergs Assistenten Peter Schöffer den Buchdruck technisch und ästhetisch zu perfektionieren: Ihm gelingt es, zweifarbige Initialen zu drucken, die bei Gutenberg noch per Hand ergänzt werden mussten. Mit der rein mechanisch geschaffenen, polychromen Ausführung des Mainzer Psalters bildet dieser den Anfang für die Produktion von reich dekorierten und rein mechanisch hergestellten Büchern späterer Jahrhunderte.

První vícebarevný tisk

Sbírka latinsky psaných žalmů z roku 1457 (175 listů) je vytištěna metodou vícebarevného tisku v černé, červené a modré barvě. Zachovalo se jen 13 originálů, pouze sedm neporušených, z a toho toliko vídeňská a drážďanská kopie je na pergamenu. Další kompletní kopie knihy jsou uchovány v Darmstadtu, Mnichově, Manchestru a v Princetonu. Po Gutenbergově Bibli je tento raný tisk Petera Schöffera a Johanna Fusta pravděpodobně nejdůležitější prací pro další rozvoj knihtisku. Za méně než pět let po tisku slavné Bible se tak Gutenbergovu asistentovi Peteru Schöfferovi povedlo znovu zdokonalit metodu knihtisku po technické i estetické stránce: podařilo se mu totiž vytisknout dvoubarevné iniciály, které Gutenberg doposud musel přidávat ručně. Přesný postup tisku však dodnes není znám. Další inovací je i poprvé vytištěná zmínka o dílně, tiskařích, datu způsobu výroby. Tato poprvé čistě mechanicky vytištěná barevná kniha předznamenává výrobu mnoha dalších bohatě zdobených, barevných, strojově tištěných knih.