"Fašank" 
Fasnacht Imst - Schemenlaufen

Nemateriální dědictví UNESCO 2012, Rakousko

Der berühmteste österreichische Karneval

Alle vier Jahre feiert die Stadt Imst am Sonntag vor der Fastenzeit den Fasnachtkarneval. Das zentrale Fest ist das Schemenlaufen, ein Umzug maskierter, kostümierter Tänzer. Es ist eine der schönsten Karnevalsparaden im Alpenraum. Traditionell werden mehr als 900 einheimische Männer und Jungen daran teilnehmen. Es ist eine Mischung vom Fruchtbarkeitsfest und Dämonenaustreibung. Hier befinden sich die Besucher des Karnevals in der Welt der Mystik, weit entfernt von der heutigen Welt der fortschrittlichen Technologien, der Gentechnik und der Welt des Konsumentenwahnsinns. Die ganze Stadt kehrt ins Mittelalter zurück, eine farbenfrohe, lebendige Welt voller Spaß, Tanz und Schlemmen. Die Hauptfiguren des Karnevals sind Roller und Scheller. Sie verkörpern Frühling (Roller) und Winter (Scheller). Andere wichtige Charaktere sind Hexen, Bären oder listige Laggeroller und Lagescheller Es gibt viele andere, traditionelle Charaktere in der Parade, von denen jeder seine eigene Bedeutung und genau festgelegte Rolle hat. Die Hauptfiguren haben rotierende Glöckchen und Glocken.

Tschechische und mährische Fasnachtsbräuche ("fašanky")

In einigen tschechischen Regionen (Chodenland, Teindles, region Hlinecko, Stran usw.) ist die zeremonielle Prozession der Masken Teil der Feierlichkeiten mit Musik. In vielen Fällen wird es von Tanz begleitet, insbesondere von Zeremonientänzen junger Menschen. Im Jahr 2010 wurden ähnliche Karneval sparaden mit Masken in der Region Hlinecko in die UNESCO-Liste aufgenommen.

Nejslavnější rakouský karneval

Každé čtyři roky pořádá rakouské město Imst v neděli před postním obdobím karneval (Fasnacht). Jeho ústřední slavností je Schemenlaufen, průvod maskovaných, kostýmovaných tanečníků. Je jedním z nejúžasnějších masopustních průvodů v alpském regionu. Tradičně se jej zúčastní více než 900 místních mužů a chlapců. Je to směs oslavy plodnosti a rituálů vyhánění démonů, návštěvníci karnevalu se tu ocitají ve světě mysticismu, daleko od dnešního světa pokročilých technologií, genetického inženýrství a spotřebního šílenství. Celé městečko se vrátí do středověku, pestrobarevného, živého světa plného radovánek, tanců a hodování. Hlavními maškarami jsou Roller a Scheller. Ztělesňují jaro (Roller) a zimu (Scheller). K dalším významným maškarám patří čarodějnice, medvědi nebo Laggeroller a Lagescheller, kteří zesměšňují elegantní pohyby Rollera a Schellera. V průvodu je pak k vidění spousta dalších, tradičních maškar, z nichž každá má svůj význam a přesně určenou roli. Hlavní maškary mají rotující zvonky a větší zvony.

České a moravské "fašanky"

I v některých českých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní průvod masek s hudbou. V mnoha případech je doprovázen i tancem, především to bývají obřadní tance mladíků, zvané ve Strání "pod šable" nebo na Hlinecku "Turci". V roce 2010 byly obdobné masopustní průvody s maskami na Hlinecku zapsány na seznam UNESCO.