Závěrečný dokument Vídeňského kongresu

Das Schlussdokument des Wienner Kongresses

Paměť světa r. 1997, Rakousko

Wichtigstes Ereignis des 19. Jahrhunderts

Nach dem Ende der napoleonischen Kriege ordnete der Wiener Kongress die Landkarte Europas neu und schuf eine stabile Balance zwischen den politischen Mächten, die Europa über ein halbes Jahrhundert prägten. Das Schlussdokument des Kongresses dokumentiert dieses historisch bedeutsame Ereignis. Der Kongress tagte von 1814-1815, unter Beteiligung vieler europäischer Monarchen. Dies machte Wien zur damaligen Zeit zum Zentrum internationaler diplomatischer Beziehungen. Verhandelt wurden unter anderem die Regelung des Schiffverkehrs, die Abschaffung der Sklaverei und die Neutralität der Schweiz. Das wichtigste Resultat des Kongresses war die Etablierung einer neuen politischen Ordnung in Europa sowie die Gründung des Deutschen Bundes. Das Schlussdokument umfasst über hundert Artikel und hält die Überlegungen und Ergebnisse des Kongresses fest. Von besonderem ästhetischem Interesse ist das österreichische Exemplar. Es umfasst 220 Blätter und ist mit Ziergold-verschlüssen in Form der Wappen der acht Unterzeichnermächte versehen- Österreich, Frankreich, GB, Portugal, Preußen, Russland, Spanien und Schweden.

Nejvýznamnější událost 19. století

Po skončení napoleonských válek Vídeňský kongres upravil mapu Evropy a vytvořil stabilní rovnováhu mezi politickými mocnostmi, které formovaly Evropu po více než půl století. Závěrečný dokument Kongresu tuto historicky významnou událost podrobně dokládá. Vídeňský kongres, který se konal od 18. září 1814 do 9. června 1815 ve Vídni, změnil uspořádání Evropy po porážce Napoleona Bonaparteho v koaličních válkách. Kongres se konal za účasti mnoha evropských panovníků a vládců. Jednání zahrnovala regulaci mezinárodní lodní dopravy, zrušení otroctví a neutralitu Švýcarska. Nejdůležitějším výsledkem Kongresu bylo nastolení nového politického řádu v Evropě a ustavení konfederace německých států (Německý spolek). Závěrečný dokument obsahuje více než sto článků , v nichž jsou zaznamenána jednání a výsledky Kongresu. Rakouská kopie je obzvláště pozoruhodná po estetické stránce. Skládá se z 220 listů, elegantně svázaných v červeném sametovém obalu a zdobených zlatými sponami ve tvaru erbů osmi signatářských mocností- Rakouska, Francie, Velké Británie, Portugalska, Pruska, Ruska, Španělska a Švédska.