Španělská jezdecká škola

Die Spanische Hofreitschule

Nemateriální dědictví UNESCO 2015, Rakousko

Die älteste Reitschule

Die Spanische Hofreitschule Wien ist die älteste Reitschule und die einzige Institution der Welt, an der die klassische Reitkunst in der Renaissance-tradition der "Hohen Schule" seit mehr als 450 Jahren lebt und unverändert weiter gepflegt wird. Die Aufgabe der klassischen Reitkunst ist es, die natürlichen Bewegungsveranlagungen des Pferdes zu studieren und durch systematisches Training des Pferdes die höchstmögliche Eleganz zu erzielen. Der Name der "Spanischen" Hofreitschule geht auf das 16. Jahrhundert zurück: Ferdinand I. wuchs in Spanien auf und brachte die prachtvollen spanischen Pferde an den Hof nach Wien mit. Die weißen Lipizzanerhengste sind die Nachkommen dieser spanischen Pferderasse - sie entstanden aus einer Kreuzung von spanischen, arabischen und Berber-Pferden. Die Stallburg ist Wiens ältestes und bedeutendstes Renaissancegebäude (1565). Zwischen 1729 und 1735 wurde "der schönste Reitsaal der Welt" erbaut, die herrliche Winterreitschule in der Wiener Hofburg - bis heute der Veranstaltungsort von Reitspielen, Spielbällen und Karussells.

Das Lipizzanergestüt in Hostau bei Taus

1942 wurden 250 Lipizzaner aus SRS Wien hierher gebracht und ihre Zucht und Ausbildung fortgesetzt. Nach Kriegsende, am 15. Mai 1945, begann im Rahmen der Operation COWBOY des amerikanischen Generals G. Patton eine schwierige Rückkehr der gesamten Herde von Lipizzanern nach Österreich statt.1963 wurde der Film Die Flucht der weißen Pferde über diese Rettung gedreht.

Nejstarší jezdecká škola

Španělská jezdecká škola ve Vídni je nejstarší jezdeckou školou a jedinou institucí na světě, kde tradice klasické jízdy v renesanční tradici "střední školy" trvá více než 450 let. Úkolem klasického jezdeckého umění je studovat přirozené pohybové dispozice koně a systematickým tréninkem směřovat k nejvyšší možné eleganci. Název "španělská" jezdecká škola se datuje až do 16. století: Ferdinand I., který se později stal císařem Svaté říše římské, vyrostl ve Španělsku a do Vídně pak přivezl nádherné španělské koně. Bílí lipicánští hřebci, kteří dnes svými zjevy a výkony okouzlují milovníky koní z celého světa, jsou potomky tohoto kdysi hrdého španělského plemene - vznikli křížením španělských, arabských a berberských koní. Stáj, kde je umístěno 72 bílých hřebců, je nejstarší vídeňskou renesanční budovou (z roku 1565). V letech 1729 až 1735 pak byla postavena "nejkrásnější jezdecká hala na světě", nádherná zimní jezdecká škola ve vídeňském Hofburgu. Už za Marie Terezie se v této zimní jezdecké škole konaly četné slavnosti masek, jezdecké hry, dvorní plesy ad., které se zde ostatně konají dodnes.

Hřebčín Hostouň u Domažlic

V roce 1942 sem bylo přemístěno 250 lipicánů z jezdecké školy ve Vídni a pokračoval zde chov i výcvik. Bezprostředně po skončení války proběhl dne 15. 5. 1945 pod názvem Operace Kovboj slavného amerického generála Pattona složitý návrat celého stáda lipicánů do Rakouska. V roce 1963 vznikl o této slavné a odvážné operaci film Miracle of the White Stallions.