Filozofický odkaz Ludwiga Wittgensteina

Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein
Paměť světa r. 2017, Rakousko


Philosophischer Nachlass

von Ludwig Wittgenstein

Die gemeinsame Nominierung durch Österreich, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden ermöglicht es, einen umfassenden Einblick in die philosophische Entwicklung eines der prägendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts zu erhalten. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) stammte aus einer Industriellenfamilie und widmete sich nach seinem Ingenieursdiplom einem Philosophiestudium in Cambridge. Während der Großteil der Dokumente in der Bibliothek des Trinity-College von Cambridge gelagert wird, ist die Österreichische Nationalbibliothek u.a. im Besitz von zwei Originaltyposkripten seines berühmten Tractatus Logico-Philosophicus (1921) und der Urfassung der Philosophischen Untersuchungen (1953), die zu seinen zwei Hauptwerken zählen. Der Index beinhaltet 83 Manuskripte, 45 Typoskripte und 11 Diktate, die insgesamt 20.000 Seiten umfassen. Faksimile des Bestands ist auf der Webseite des Wittgenstein-Archivs der Universität Bergen (WAB) abrufbar. wab.uib.no

Pozůstalost největšího filozofa 20.století

Společná nominace Rakouska, Velké Británie, Kanady a Nizozemska umožňuje získat komplexní pohled na filozofický vývoj jednoho z nejvlivnějších filozofů 20. století, jenž svou prací o logice, jazyku a vědomí formoval soudobou filozofii. V pozůstalosti čítající celkem 20 000 stran je zachycen tvůrčí proces jeho filozofického uvažování až do konce jeho života. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) se narodil do rodiny významného průmyslníka (jeho maminka Leopoldina pocházela z pražské židovské rodiny, otec stavěl ocelárny - v Kladně ji pojmenoval po své ženě Poldi). Po ukončení inženýrského studia se věnoval studiu filozofie v Cambridge. Zatímco většina dokumentů je uložena v knihovně Trinity College v Cambridge, Rakouská národní knihovna vlastní dva původní strojopisy jeho slavného Tractatus Logico-Philosophicus (1921) a původní verzi Filozofických zkoumání (1953). V roce 1969 jeho pozůstalost zdokumentoval George Henrik. Podle rejstříku obsahuje 83 rukopisů, 45 strojopisů a 11 diktátů, celkem 20 000 stran. Faksimile fondů jsou od roku 2014 dostupná na webu Wittgensteinova archivu na Univezitě v Bergenu (WAB) - wab.uib.no.