Pozůstalost Arnolda Schönberga
Nachlass Arnold Schönbergs

Paměť světa r. 2011, Rakousko

Nachlass vom Erfinder der Zwölftonmusik

Arnold Schönberg (1874-1951) war ein Universaltalent und wurde als Komponist, Musiktheoretiker, Maler, Dichter und Erfinder berühmt. Er gilt als einer der bedeutendste in Künstler-persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und prägte mit seinen Kompositionen und Arbeiten die Musik-, Geistes- und Kulturgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Insbesondere seine Rolle als Vertreter der "Wiener Schule" und die Über-schreitung der Dur/Moll-Tonalität machen ihn und sein Werk für die Musikgeschichte bedeutend. Zu seinen Schülern zählen berühmte europäische und amerikanische Komponisten wie A. Webern, Ch. Perpessas oder J. Cage. Seine Nachlass enthält zahlreiche Musikmanuskripte, Bilder, Schriftstücke, privaten Dokumente und seine ganze Bibliothek. Er ent-stammte einer jüdischen Familie und emigrierte 1933 nach Amerika, wo er 1951 in Los Angeles verstarb. Die Informationen, die sich aus seiner Lebensgeschichte ableiten lassen, ermöglichen es zudem, ein besseres Verständnis für das Exilleben eines jüdischen Komponisten und seiner Familie zu erhalten. Der gesamte Nachlass wird im Arnold Schönberg-Centrum in Wien aufbewahrt.

Pozůstalost objevitele dodekafonie

Arnold Schönberg (1874-1951) byl nadán univerzálním talentem a proslavil se jako skladatel, hudební teoretik, malíř, básník a vynálezce. Patří k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem 20. století. Formoval svými skladbami a díly hudební, intelektuální a kulturní dějiny první poloviny 20. století. Do hudební historie se zapsal jako představitel tzv. druhé vídeňské školy, jež plánovitě rušila konvenční hudební postupy. Opustil například tradiční dur/moll harmonie a vytvářel atonální kompozice postavené na dvanáctitónových (dodekafonických) stupnicích. Tím otevřel cestu zcela novým kompozičním možnostem. Mezi jeho studenty patří slavní evropští a američtí skladatelé jako Anton Webern, Charilaos Perpessas a John Cage. Pocházel ze židovské rodiny, v roce 1933 emigroval do Ameriky, kde také v roce 1951 zemřel (v Los Angeles). Jeho pozůstalost obsahuje četné hudební, teologické a teoretické práce, obrázky, dokumenty, soukromé spisy a celou knihovnu. Máme tak možnost lépe porozumět nejen dílu, ale i životnímu příběhu tohoto židovského skladatele a jeho rodiny. Celá pozůstalost je uložena v Centru Arnolda Schönberga ve Vídni.