PŮVODNÍ BUKOVÉ LESY RAKOUSKA
ALTE BUCHENWÄLDER ÖSTERREICHS

Světové dědictví UNESCO 2007, 2011, 2017, Rakousko

Europas urzeitliche Wälder

In Europa sind nur noch wenige Überreste ausgedehnter Buchenwälder erhalten, die Europa seit der letzten Eiszeit bedeckt und die Landschaft Mitteleuropas dominiert haben. Diese alten Buchenwälder und Urbuchenwälder sind wertvolle Zeugen der großen ökologischen und evolutionären Entwicklung, insbesondere der postglazialen Ausbrei-tung der Waldbuche. Rotbuche (Fagus sylvatica) kommt nur aus Europa und ist ein wichtiger Bestandteil der gemäßigten Laubwaldökosysteme Europas. Es gibt insgesamt 67 Gebiete in 12 Bundesländern und 5 in Österreich. In Niederösterreich ist es der Rothwald (der größte Buchenwald im Alpenbogen, 1.867 ha) und in Oberösterreich der Nationalpark Kalkalpen (das größte Reservat in den Alpen mit 4 Buchenwäldern, 5.252 ha).

Evropské pralesy

V Evropě už zbývá jen několik pozůstatků rozsáhlých bukových lesů, které pokryly Evropu od poslední doby ledové a dominovaly krajině střední Evropy. Tyto staré bukové lesy a pralesní bukové lesy jsou cennými svědky velkého ekologického a evolučního vývoje, konkrétně postglaciálního šíření buku lesního. Buk lesní (Fagus sylvatica) pochází pouze z Evropy a je důležitou součástí evropských mírných ekosystémů listnatých lesů. Ve 12 státech je celkem 67 oblastí, z toho pět v Rakousku. Dolnorakouský Rothwald (největší bukový les v alpském oblouku s 1 867 ha) a Hornorakouský národní park Kalkalpen (největší rezervace se 4 oblastmi bukových lesů s 5 252 ha).