Dílny Bregenského lesa

Werkraum Bregenzerwald

Nemateriální dědictví UNESCO 2016, Rakousko

Einzigartige Zusammenarbeit und Raum

Der Werkraum Bregenzerwald ist eine 1999 gegründete Kooperation von Handwerkern im Bregenzerwald. Organisiert in einem Verein bietet der Werkraum Bregenzerwald für seine Mitglieder (85) institutionalisierte Hilfestellung in den Bereichen Mitgliederservice, Produkt- und Designinnovation, Aus- und Weiter-bildung sowie Baukultur. Die Ziele sind die Präsentation und Vermittlung der Leistungen seiner Mitglieder, die Förderung der Baukultur im Zusammen-wirken mit Architekten sowie die Steigerung gestalterischer Kompetenz und handwerklicher Qualität unter bevorzugter Einbindung der Jugend. Der Werkraum initiiert und organisiert Projekte zu den Themen Gestaltung und Ausbildung, seien es Wettbewerbe, Ausstellungen oder andere gemeinsame Aktionen. Der Schweizer Architekt Peter Zumthor erhielt 2008 den Planungs-auftrag für einen Versammlungsort und für ein "Schaufenster" zur Handwerkskultur des Werkraums Bregenzerwald. Die offene und flexibel bespielbare Halle bietet auf 700 Quadratmetern ausreichend Platz für Veranstaltungen.

Schwarzes Juwel der Architektur

Das Gebaude besteht aus einem grosen Holzdach mit einer Flache von 700 m2, das auf vierzehn schlanken Stahlsaulen und drei massiven Betonkernen beruht. Durch die großformatige Verglasung können wir die Arbeit lokaler Handwerker im Inneren sehen. Die Trennung zwischen Innen und Außen ist aufgehoben.

Unikátní spolupráce i prostor

Dílny uměleckých řemesel Bregenského lesa (Werkraum Bregenzerwald) byly založeny v Andelsbuchu (Západní Rakousko) v roce 1999 s cílem poskytovat místním řemeslníkům odborné služby, pomáhat s technologickou inovaci a ve spolupráci s architekty pozvedat úroveň stavební kultury v celém regionu. Werkraum Bregenzerwald v současnosti sdružuje 85 řemeslníků, z nichž 40 % působí ve dřevozpracujícím průmyslu - převážně malé rodinné podniky s bohatou tradicí. Werkraum Bregenzerwald iniciuje a organizuje projekty na téma designu a školení, ať už jde o soutěže, výstavy nebo jiné sdružující aktivity. V roce 2008 pověřili místní řemeslníci švýcarského architekta Petera Zumthora, aby pro ně navrhl novou budovu "výkladní skříň", kde by mohli na jednom místě představovat svou tvorbu, pořádat výstavy, školení, semináře, přednášky a společenské akce. Stavba byla realizována řemeslníky z Werkraum Bregenzwald a její otevřená a flexibilní hala nabízí 700 m2 pro různorodé akce. Výsledný architektonický černý skvost slouží jako turistické centrum a kavárna s obchodem.

Černý klenot architektury

Stavbu tvoří rozlehlá dřevěná střecha o rozloze 700 m² spočívající na čtrnácti štíhlých ocelových sloupech a trojici masivních betonových jader. Velkoformátové prosklení umožňuje spatřit uvnitř vystavované práce místních řemeslníků, ale také vidět skrz celý objekt na přilehlé horské louky. Předěl mezi vnitřním výstavním prostorem a okolní krajinou tu originálně splývá.