Dvě výstavy Nizozemí v Pardubicích

19.07.2024

Na oplocení u hřiště Sokola na Jiráskově ulice v Pardubicích vystřídá tři výstavy slovinská kolekce výstav Nizozemí. První výstava UNESCO nabídne všech 40 nizozemských položek zapsaných na světové seznamy UNESCO - materiální, nehmotné, přírodní i Paměť světa.

Druhá výstavy - Magické Holandsko - nabídne celek 14 velkoformátových fotografií  Daniela Řeřichy z Teplic. "Holandsko, země tulipánů, větrných mlýnů, vodních kanálů, sýrů, nekonečných květinových polí, dřeváků, jízdních kol a nevšední architektury".

The Slovenian collection of exhibitions from the Netherlands will replace three exhibitions on the fence at the Sokol playground on Jirásek Street in Pardubice. The first UNESCO exhibition will offer all 40 Dutch items on the UNESCO World Lists - tangible, intangible, natural and Memory of the World.

The second exhibition - Magical Holland - will offer a set of 14 large-format photographs by Daniel Řeřicha from Teplice. "Holland, the land of tulips, windmills, water canals, cheese, endless flower fields, clogs, bicycles and extraordinary architecture".