Vodňany

rok 2022

Nad akcí přejímá záštitu ministr kultury ČR Martin Baxa, starosta Vodňan Milan Němeček a senátor Tomáš Fiala. Akce probíhá ve spolupráci s Městským Muzeem a galerií Vodňany a za finanční podpory  města Vodňany 

Polsko (3. - 31. května)

rok 2021

Nad výstavami přijímá záštitu starosta města Vodňany Milan Němeček, velvyslanec Černé Hory ve Vídní J.E. Željko Perović  a senátor Tomáš Fiala


Informační centrum a radnice města Vodňany

Panelovou výstavu Světového kulturního dědictví UNESCO Černé hory doplní několik dalších výstavních kolekcí, které nás seznámí s touto zajímavou zemí a její bohatou historií. K vidění tak bude další výstava prezentující významné osobnostmi Černé Hory s českou stopou a speciální výstava o Františku Raschovi z Přerova (vůdci slavné vzpoury v Boce Kotorské). Výstavy podpoří a zpropagují slavnéhop rodáka a propagátora černohorské kultury spisovatele Josefa Holečka

Vernisáž ve čtvrtek 24. června od 16.00

V rámci vernisáže ve čtvrtek 24. června od 16.00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy, kratší přednáška o osobnostech (především o spisovateli Josefu Holečkovi ) a koncert balkánského zpěváka Predraga Duronjiće


Informační centrum a radnice města Vodňany

Panelová výstava všech 38 položek světového seznamu UNESCO a dalších registrů (Paměť světa) zapasaných za Rakousko. Atraktivní bude i vystavení faksimile slavné Peutingenerovy mapy (takřka 8 metrů dlouhé). Součástí výstavy budou i doprovodné akce - odborné přednášky o vystavených artefaktech.