Valašské Meziříčí

Nad akcí přijímá záštitu hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a starosta města Robert Stržínek

Panelovou výstavu Světového kulturního dědictví UNESCO Černé hory doplní několik dalších výstavních kolekcí, které nás seznámí s touto zajímavou zemí a její bohatou historií. K vidění tak bude výstava prezentující významné osobnostmi Černé Hory s českou stopou, speciální výstava o Františku Raschovi z Přerova (vůdci slavné vzpoury v Boce Kotorské), výstava 50 fotografií Josefa France: MONTENEGRO krajina pro romantiky. Akce podpoří stávající partnerství Valašského Meziříčí a černohorského města Budva. Provoz výstavy se řídí aktuálními vládními nařízeními. Změna programu vyhrazena.