Změna hlavního pořadatele projektu

12.03.2023

Poslední v pořadí již 9. ročník projektu byl sice nejúspěšnější, ale také nejnáročnější - jak z hlediska finančního, tak i organizačního. Po zralé úvaze a v probíhající úspěšné přípravě programu roku 2023 dochází k poměrně zásadní změně organizační. V letech 2013 - 2015 projekt organizoval Dům kultury v Kroměříží, v letech 2016 - 2022 pak Slovanská unie z.s. Od roku 2023 bude hlavním pořadatelem projektu Ing. Jiří Králík, který byl po celou dobu iniciátorem, autorem, ale i hlavním dramaturgem všech dosavadních 9. ročníků projektu. Slovanská unie i nadále zůstává podporovatelem, ale i partnerem některých částí projektu, významným posílením dramaturgie i organizace bude nově spolek České kořeny.