Tisková zpráva: termíny zahájení a ZMĚNA programu

06.05.2024

V pořadí již 11. ročník celoročního, celostátního i mezinárodního projektu, který každý rok propaguje čtyři země či oblasti. Podstatou projektu je pro každou zemi či oblast instalace dvou putovních panelových výstav - UNESCO (panely všech národních položek zapsaných na světové seznamy UNESCO) a Česká stopa (portréty nejvýznamnějších osobností a institucí historie i současnosti vzájemných vztahů i národních kořenů). Výstavy doplní doprovodné akce menšin, cizinců, krajanů a odborníků. Projekt se představí v 25-30 českých městech. Projekt v letošním roce získal i významné záštity – osobní záštitu premiéra Vlády ČR pana Petra Fialy, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, některých velvyslanectví, ale záštitu hejtmanů vybraných krajů.

Slavnostní zahájení projektu 2024

Letošní ročník projektu slavnostně zahájíme ve čtvrtek 9. května 2024 od 17.00 v kostela sv. Kajetána v Praze (Nerudova ulice 22, Praha 1). Součástí zahájení bude i vernisáž panelové výstavy UNESCO Východní Afriky. Výstava se uskutečňuje za podpory Arcidiecézní charity Praha a bude otevřena až do 7. 6. 2024 a derniéra s doprovodným programem obohatí tradiční Noc kostelů.

Termíny dalších premiérových vernisáží

Letošní ročník projektu představí celkem 8 nových výstav a zde je seznam celostátních vernisáží:

---------------------------------------------------------------

UNESCO Východní Afrika -čtvrtek 9. 5. v 17.00 - kostel sv. Kajetána v Praze 1

UNESCO Slovinska + Česko-slovinské stopy + TOP 10 Slovinska - pondělí 13. 5. v 17.00 - Dolní Břežany

Česko-řecko-kyperské stopy - pátek 24. 5. v 19.00 - Červený kostel Brno

UNESCO Řecko s Kyprem - sobota 25. 5. v 14.00 - hrad Veveří

Česko-africké stopy - sobota 8. 6. ve 13.00 - ZOO Dvorec

KafkaOrte - sobota 8. 6. ve 14.15 - Gmünd / České Velenice

---------------------------------------------------------------

Po slavnostních vernisážích budou jednotlivé výstavy putovat po 25-30 vybraných českých městech, na některých místech je doplní i výstavy minulých ročníků projektu. Více informací o jednotlivých vernisážích najdete na webových stránkách projektu.

Změna programové nabídky projektu 2024

V roce 2024 jsme v projektu plánovali nově představit celkem čtyři země či oblasti. Země Východní Afriky (Burundi, Džibutsko,Etiopie, Keňa, Komory, Rwanda, Seychely, Somálsko, Tanzanie, Uganda), Řecko s Kyprem, Slovinsko a spolkové země jižního a západního Německa.

Německo nahradí Kafka

Bohužel se již několik let se nedaří získat jakoukoli finanční podporou ze stran nejdůležitějších českých ministerstev – Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničí. Dokonce v posledních třech letech přestal finančně podporovat projekt i Státní fond kultury ČR. Naopak těší rostoucí zájem měst a krajů, především jejich záštita, organizační pomoc i finanční podpora. V posledních dvou letech se daří získávat záštity a finanční podpory i ze zahraničí (vloni Brazílie i Sasko). Letos projekt podpořilo Slovinsko, Řecko i Kypr, ale bohužel se nepodařilo získat finanční podporu ze strany německé. I z tohoto důvodu jsme nakonec nucení přistoupit k dramaturgické změně letošního ročníku projektu.

------------------------------------------

Již připravenou prezentaci výstav jižního a západního Německa jsme tak nuceni přesunout na další ročník projektu v roce 2025 a nahradit ji NOVOU výstavou, která je věnovaná letošnímu světovému výročí spisovatele France Kafky. Díky rakouské podpoře vznikla výstava Kafka Orte, která představí 36 nejvýznamnějších míst spojených se životem i dílem Franze Kafky. Vernisáž symbolicky proběhne v rakouském Gmündu, ale pak bude putovat po vybraných českých i rakouských městech.

--------------------------------------

Podstata a rozsah projektu se nemění. Zůstává stejný počet programových bloků (4), stejný zůstane i počet nabízených panelových výstav (8). A projekt plánujeme letos představit ve 25-30 českých městech, v plánu je i prezentace projektu v zahraničí

Jiří Králík

autor a organizátor projektu

+420 602 704620, jirka.kralik@seznam.cz