Tisková zpráva - slavnostní zahájení

31.05.2023

V letošním roce se koná v pořadí již 10. ročník celostátního, celoročního i mezinárodního projektu Kulturní dědictví UNESCO, který od roku 2021 představuje vždy 4 země. V roce 2023 to bude Brazílie, Írán, Německo (I. část) a Srbsko. Podstatou projektu jsou za každou zemi dvě velké putovní panelové výstavy – UNESCO (všechny položky zapsané na světové seznamy UNESCO) a Česká stopa (portréty osobností i institucí historie vzájemných vztahů a spolupráce, ale i národních kořenů).

Změna hlavního pořadatele první finanční í podpora ze zahraničí

V průběhu roku 2023 došlo k zásadní změně projektu (změna hlavního pořadatele), která zásadně ovlivnila finalizaci projektu i jeho výrazné financování. Přesto se díky vstřícnosti a podpoře krajů Jihomoravského a Středočeského (+ vybraných měst) a poprvé i výrazné finanční zahraniční pomoci ze strany Brazilského velvyslanectví v Praze i Kontaktní kanceláře svobodného státu Sasko podařilo připravit projekt v plánovaném rozsahu a zajistit i prezentaci v přibližně asi 20 městechv ČR i v zahraničí.

Slavnostní zahájení projektu v Kralupech 2. června 2023 

Loňský ročník prezentoval země spojené s působením J. A. Komenského a proto také jeho zahájení proběhlo v Uherském Brodě, kde je jeho muzeum. V letošním roce zahájení proběhne v Kralupech nad Vltavou v pátek 2. června od 16.00 a představí kompletní výstavy dvou zemí – Německa

a Srbska. Důvodem je možnost projekt a výstavy představit v rámci největší městské akce Dny Kralup, kterého se také aktivně zúčastní zástupci partnerských měst z Německa a Srbska. Důležitá je i aktivní spolupráce a podpora vedení Města Kralupy i Kulturního domu Vltava, ale i finanční podpora z Fondu hejtmanky Středočeského kraje. Výstavy budou po celý měsíc červen umístěny

v centru města (Palackého náměstí) a v polovině měsíce je doplní i výstava Kulturního dědictví UNESCO Íránu (od 16. 6.). V Kralupech do konce roku 2023 nabídneme i výstavy Brazílie (podzim 2023) a Arménie (září 2023).

Írán zahájí v Kutné Hoře, Brazílie pak v Praze

Další dvě země roku 2023 budou mít svoji premiéru také v průběhu června – od 2. června zahájí svoje putování výstavy Íránu v Kutné Hoře u Evangelického kostela (v rámci Noci kostelů), v jednání je i instalace a zahájení výstav Brazílie v Praze v Kasárnách Karlín v rámci tradičního festivalu portugalského jazyka Lusófona 2023 (1. 7. 2023).Více informací i podrobnější program najdete na www.cultural-heritage.cz

Ing. Jiří Králík

autor a hlavní organizátor projektu

pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové a za finanční podpory z Fondu hejtmanky Středočeského kraje