Světová výstava TRŮN poprvé v ČR a v Uherském Hradišti

02.09.2023

Součástí výstavy Kulturní dědictví UNESCO 2023 Srbska jsou nejenom dvě putovní panelové výstavy, ale také světová výstava velkoplošných fotografií s názvem TRŮN srbsko-slovenského fotografa a grafika Pavla Surového z Vojvodiny Novi Sad

TRŮN / KORUNA

Minulý rok vznikl v Srbsku fotografický projekt TRŮN fotografa, kulturního manažera i poslance Pavla Surového z Kysáče u Nového Sadu. Vášnivý sběratel starých lidových krojů (kolem 500 slovenských, srbských, rusínských, chorvatských) oživil jejich původní krásu ve fotografickém cyklu TRŮN, který představuje velkoplošné portréty významných osobností světových dějin a kultury. Starodávné lidové kroje a současné nejkrásnější srbské modelky v kolekci představí např. Svatá Marii Magdalénu, Madame Pompadour, Archanděla Michaela, Královnu Alžbětu II, Sisi Bavorskou, Batoričku, Kateřinu Velikou, Kněžnu Milicu, Evu z Ráje, …). "Název výstavy Corona nebo Trůn ve světském i duchovním smyslu představuje boj národů o moc, tedy o sídlo. Samotný název odkazuje na skutečnost, že archaické lidové kroje čerpají inspiraci z královských dvorů a královské koruny symbolizují svatební veselí. Na královském dvoře se vedle přepychu dostává do popředí ženská krása, která je hlavní inspirací pro mnoho umělců, a každá žena touží být tou nejkrásnější, aby mohla usednout na trůn. Různé národy prostřednictvím svého lidového kroje zdůrazňují své autentické symboly a vlastnosti, které je definují jako národ a v tomto smyslu jako jedinečné a výjimečné." Pavel Surový pro Dobrý den s kurýrem. Výstava v roce 2022 slavnostně zahájila vstup města Novi Sad do sítě evropských měst kultury, ale představila se i v Paříži, Bělehradě, Mariboru a dalších městech. Kolekce získala několik desítek mezinárodních cen – v San Franciska, Reykjavíku, Petrohradu, …

Úprka, Lehotský, Surový v Uherském Hradišti

Výstava tvůrčím způsobem oživuje krásu starých lidových krojů a navazuje tak na nejlepší výtvarné tradice malířů, kteří se právě zabývali lidovými kroji. Proto také pro první uvedení výstavy autor Pavol Surový vybral Galerii Joži Úprky a Uherské Hradiště, kde právě přesně před 120 lety měl svoji první soubornou výstavu slavný slovenský malíř Karol Miloslav Lehotský. Ten cíleně navazoval na práci Joži Úprky, společně s ním vystavoval (např. Hodoníně) a vekou část svého života prožil ve Vojvodině Nový Sad – rodišti a současném bydlišti bydlišti fotografa Pavla Surového. "Spojením s Uherským Hradištěm je mystický malíř Karol Miloslav Lehotský, Uprkův přítel, první slovenský akademický malíř z Dolní země. Jsem vášnivým sběratelem obrazů a kreseb Karola Miloslava Lehotského, a tak to přišlo samo sebou. Pro mě je největší poctou, že po 100 letech přichází do Galerie Joži Uprky fotograf Pavel Surový se svými nadčasovými fotografiemi krojů a vytváří kulturní most mezi Dolní zemí a Moravou. Úprka, Lehotský a Surový - jedinečný trojlístek nadčasového duchovního uměleckého lidového umění, tak bych to shrnul. Pavol Surový

Vernisáž výstavy a autorské setkání

Slavnostní zahájení výstavy TRŮN proběhne v Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti v sobotu 2. září od 15.00 hodin za osobní účasti autora Pavla Surového, ale významných hostů domácích i zahraničních. Součástí vernisáže bude i komentovaná prohlídka vystavených děl se zasvěceným výkladem autora i možnost si odnést exkluzivně vydaný katalog výstavy. Výstava velkoplošných fotografií a dalších artefaktů ze sbírek Pavla Surového bude k dispozici až do konce září a bude součástí stále expozice Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti. Výstavu doplní i soukromá sbírka krojů a obrazů Karola Lehotského.

Partneři výstavy

Z-Group, Město Novi Sad, Kulturní centrum Kysáč, rodina Pavola Surového, Nadace Moravské Slovácko, Město Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Víno Blatel …

Fotografie a video z otevření výstavy