Slovinsko ve Žďáru nad Sázavou

05.07.2024

UNESCO: Putovní panelová výstava všech 21 národních slovinských položek zapsaných na světový seznam UNESCO. TOP 10: panely 10 nejvýznamnějších turistických míst Slovinska . 

Oplocení Husova domu, Kopečná ul.  (4. 7. - 16. 8. 2024)

ČESKÁ STOPA: Putovní panelová výstava nabídne portréty významných osobnost a institucí historie vzájemných vztahů, spolupráce i národních kořenů. Vedle známých osobností (architekt Jože Plečnik) se na výstavě objeví i další většinou opomenuté velké osobnosti. Výstava je věnovaná 100. výročí narození slovinsko-českého populárního herce Josefa Bláhy (1924--1994) a překladatele Františka Benharta (1924--2006). 

UNESCO: travelling panel exhibition of all 21 Slovenian national items on the UNESCO World List. TOP 10.

Fencing of Hus House, Kopecna Street (4 July - 16 August 2024)

CZECH STOP: A travelling panel exhibition will offer portraits of important personalities and institutions of the history of mutual relations, cooperation and national roots. In addition to well-known personalities (architect Jože Plečnik), the exhibition will also feature other mostly forgotten great figures. The exhibition is dedicated to the 100th anniversary of the birth of the Slovenian-Czech popular actor Josef Bláha (1924--1994) and translator František Benhart (1924--2006).