Pocta bývalému srbskému velvyslanci v ČR - rodáku ze Znojma

10.10.2023

 Prof. Dr. Aleksandar Ilić se narodil ve Znojmě. V roce 1953 se jeho rodina vrátila do Jugoslávie v důsledku předchozího věznění otce a sestry v Československu. Proti uvěznění nezletilé sestry protestoval v USA mj. Josef Korbel, otec Madeleine Albrightové. V letech 2001 – 2005 vykonával funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Svazové republiky Jugoslávie a následně Srbska a Černé Hory v České republice. Ministerstvem kultury České republiky byl poctěn cenou Artis Bohemiae Amicis a Akademií věd České republiky mu byla udělena medaile Josefa Dobrovského. Krásy Srbska a jeho položek na světovém seznamu UNESCO aktuálně představí i v pořadí již třetí výstava letošního projektu ve Znojmě - opět na Komenského náměstí.