Náboženské bohatství Kypru v Brně        

08.07.2024

Zahájení výstavy nejvýznamnějších náboženských pokladů na Kypru. Výstavu připravilo velvyslanectví Kyperské republiky v Praze a nabídne celkem 15 roll-upů mnoha významných náboženských památek na Kypru. Mnohé z nich jsou i na světovém seznamu UNESCO. Výstava bude do konce července umístěna ve foyer Krajského úřadu JMK v Brně. Zahájení výstavy proběhne v pondělí 8. července od 13.00, současně bude na Gorkého ulici na oplocení FF MUNI Brno putovní panelová výstava UNESCO Řecko a Kypr.

Výstava probíhá pod patronací premiéra Vlády ČR, MKČR, MŠMT, hejtmana JMK, primátorky Statutárního města Brno i velvyslance Kyperské republiky v Praze a Honorárního konzula Řecka v Pardubicích. Finanční podpora : JMK, Město Brno, MČ Brno-střed, Kyperské velvyslanectví Honorární konzulát Řecka v Pardubicích. 

Opening of the exhibition of the most important religious treasures in Cyprus. The exhibition has been prepared by the Embassy of the Republic of Cyprus in Prague and will offer a total of 15 roll-ups of many of the most important religious monuments in Cyprus. Many of them are also on the UNESCO World Heritage List. The exhibition will be located in the foyer of the Regional Office of the South Moravian Region in Brno until the end of July. The opening of the exhibition will take place on Monday 8 July at 13.00, at the same time there will be a travelling panel exhibition UNESCO Greece and Cyprus on Gorkého Street on the fence of the Faculty of Arts MUNI Brno.

The exhibition is held under the patronage of the Prime Minister of the Czech Government, the Ministry of Culture, the Ministry of Education, the Governor of the South Moravian Region, the Mayor of the Statutory City of Brno, as well as the Ambassador of the Republic of Cyprus in Prague and the Honorary Consul of Greece in Pardubice. Financial support : JMK, City of Brno, Municipality of Brno-střed, Embassy of Cyprus, Honorary Consulate of Greece in Pardubice.

Instalace na JMK