Místo Německa Kafka

10.05.2024

Bohužel se již několik let se nedaří získat jakoukoli finanční podporou ze stran nejdůležitějších českých ministerstev – Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničí. Dokonce v posledních třech letech přestal finančně podporovat projekt i Státní fond kultury ČR. Naopak těší rostoucí zájem měst a krajů, především jejich záštita, organizační pomoc i finanční podpora. V posledních dvou letech se daří získávat záštity a finanční podpory i ze zahraničí (vloni Brazílie i Sasko). Letos projekt podpořilo Slovinsko, Řecko i Kypr, ale bohužel se nepodařilo získat finanční podporu ze strany německé. I z tohoto důvodu jsme nakonec nucení přistoupit k dramaturgické změně letošního ročníku projektu.

Již připravenou prezentaci výstav jižního a západního Německa jsme tak nuceni přesunout

na další ročník projektu v roce 2025 a nahradit ji NOVOUvýstavou, která je věnovaná letošnímu světovému výročí spisovatele France Kafky.Díky rakouské podpoře vznikla výstava Kafka Orte, která představí36 nejvýznamnějších míst spojených se životem i dílemFranze Kafky. Vernisáž symbolicky proběhne v rakouském Gmündu, ale pak bude putovat po vybraných českých i rakouských městech.

----------------------------------------------------------------------------------

Podstata a rozsah projektu se nemění. Zůstává stejný počet programových bloků (4), stejný zůstane i počet nabízených panelových výstav (8). A projekt plánujeme letos představit ve 25-30 českých městech, v plánu je i prezentace projektu v zahraničí