Slavnostní zahájení projektu a putování běloruské výstavy

29.05.2021

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení letošního projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021, které proběhne v sobotu 29. května od 19.00 v kostel Sv. Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Součástí zahájení bude první světová prezentace nové knihy Portrét Františka Skoriny a české premiéra nového běloruského animovaného filmu o Františku Skorinovi. 

Slavnostní zahájení projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021

tisková zpráva - 26. května 2021

V sobotu 29. května v 19.00 v kostele Sv.Ducha ve Starém Městě (Zlínský kraj) proběhne první doprovodná akce a tedy slavnostní zahájení projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021. Součástí akce bude světová premiérová prezentace a slavnostní požehnání nové knihy Portrét Františka Skoriny , přednáška autorů knihy Ilji Lemeškina (Filosofická fakulta University Karlovy, Praha - Ústav pro jazyk litevský Litevské akademie věd, Vilnius) a Tomáše Hoskovce (předseda Pražského lingvistického kroužku), česká premiéra nového krátkého běloruského animovaného filmu o Františku Skorinovy a derniéra putovních panelových výstav Kulturní dědictví UNESCO Běloruska a František Skorina. Nad zahájením přijímají záštitu velvyslanec Litvy v ČR Laimonas Talat-Kelpša, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta Starého Města Kamil Psotka, senátor Josef Bazala, farář kostela Sv. Ducha Miroslav Suchomel.

Podstata projektu

Inovovaný projekt Kulturní dědictví UNESCO navazuje a zásadním způsobem rozšiřuje dosavadních 7. úspěšných ročníků festivalu Dny slovanské kultury (2013-2020) a od letošního roku se stává projektem celoročním a celostátním. Podstatou projektu je prezentace kulturního dědictví UNESCO čtyř vybraných zemí (letos Arménie, Bělorusko, Černá Hora a Rakousko) formou putovní panelové výstavy, prezentace "české stopy" (výstavy o slavných osobnostech či událostech vzájemné kulturně-společenské spolupráce) a organizace četných doprovodných akcí - přednášek, koncertů, komentovaných prohlídek a prezentace kultury příslušných národnostních menšin. Projekt také významně posiluje a rozšiřuje přirozenou a efektivní spolupráci nejvýznamnějších českých kulturních institucí s příslušnými zahraničními, navíc také přispívá k posílení stávajících partnerství měst i krajů.

Největší kulturní projekt roku 2021

Projekt se v roce 2021 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci koná ve 32 městech 9 krajů a nabídne 88 samostatných výstav a 40 doprovodných akcí. Výstavy a doprovodné akce jsou zdarma a konají na veřejně přístupných místech s reálným předpokladem velké návštěvnosti a dosahu (v současné době jsou již všechny výstavy instalovány - arménská v Brně, běloruská ve Starém Městě, černohorská ve Valašském Meziříčí a rakouská v Brtnici a Moravských Budějovicích). Projekt by se tak měl stát největším kulturním projektem roku 2021.

Nepodpora ministerstev, ale podpora měst a krajů

Bohužel letošní projekt odmítlo podpořit nejenom Ministerstvo zahraničních věcí (priority zahraniční politiky a podpora menšin), ale i překvapivě Ministerstvo kultury (grantová oblast UNESCO i podpora národnostních menšin). Jedinou menší symbolickou podporu projekt již tradičně získal ze Státního fondu kultury MKČR. Díky ale vstřícnosti a finanční či nefinanční podpoře většiny krajů a měst se nakonec může projekt uskutečnit v plánovaném rozsahu a kvalitě a založit tak základ pro jeho úspěšné pokračování v dalších letech. S paradoxně negativním přístupem výše uvedených ministerstev kontrastuje podpora a osobní záštita velvyslance Arménie, Černé Hory a Litvy i rakouského honorárního konzula v Brně, ale i hejtmanů většiny krajů, starostů měst a vybraných senátorů či poslanců. Důležitá je i podpora VŠECH kulturních institucí, které se spolupodílí na organizaci výstav i doprovodných akcí. Klíčový je vlastní finanční i nefinanční vklad hlavního pořadatele (Slovanská unie).

Budoucnost projektu a země roku 2022

Předpokládaný úspěch projektu a enormní zájem měst, krajů, velvyslanectví, menšin i spolupořádajících kulturních institucí vytváří předpoklad úspěšného konání i v dalších letech. V roce 2022 plánujeme projekt propojit s Národními oslavami výročí J. A. Komenského a cíleně prezentovat jemu nejbližší země - Holandsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko. Zahájení VŠECH výstav projektu roku 2022 proběhne symbolicky v Uherském Brodě dne 28. března 2022.

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.                                                     Ing. Jiří Králík
předseda Slovanské unie z. s.                                                             autor, program, produkce
tel. 603 802 220, vmerunka@gmail.com                                          tel. 602 704 620, jirka.kralik@seznam.cz